Znaleziono 10 artykułów

Marek Skwara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Melancholia - głupota - pycha - szaleństwo : o motywach polskiej literatury XVII wieku Marta Skwara Marek Skwara s. 35-65
Stultifera navis : z dziejów motywu Marta Skwara Marek Skwara s. 72-92
O teorii retorycznej św. Augustyna Marek Skwara s. 99-118
O Arystotelesowskiej teorii dowodzenia retorycznego Marek Skwara s. 130-152
O "miejscach" retorycznych Marek Skwara s. 138-155
"Obraz i słowo : o powiązaniach w sztuce i literaturze XV-XVI wieku na przykładzie „Ars moriendi”", Maciej Włodarski, Kraków 1991 : [recenzja] Marek Skwara Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 172-176
O historii (nie)zgody sztuk siostrzanych Partycja Bućko-Żmuda Marek Skwara (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Literatura, czyli "jak mówić o Bogu?" Marta Skwara Marek Skwara s. 279-285
"Pogranicza i korespondencje sztuk", pod red. Teresy Cieślikowskiej i Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Marek Skwara Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 369-374
"Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny", Warszawa 1984-1985 : [recenzja] Marek Skwara s. 381-386