Znaleziono 4 artykuły

Dorota Piasecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
"Układy fabularno-kompozycyjne prozy Kornela Makuszyńskiego", Dorota Piasecka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Dorota Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 183
"Pisarstwo reagujące współcześnie na widzenie świata. O twórczości Mieczysławy Buczkówny", Dorota Piasecka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Dorota Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 259
">>Uśmiechnięte książki<< Kornela Makuszyńskiego. (Z dziejów recepcji literackiej)",Dorota Piasecka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Dorota Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 293