Znaleziono 5 artykułów

Barbara Czwórnóg-Jadczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Nowe tendencje w dramacie przełomu Barbara Czwórnóg-Jadczak s. 95-122
"Nowe tendencje w dramacie przełomu.(Tragedia pseudoklasyczna i drama epoki Oświecenia)", Barbara Czwórnóg-Jadczak, Lublin 1971 : [recenzja] Barbara Czwórnóg-Jadczak Izabela Jarosińska s. 122
"Franciszek Wężyk, Stanisław Starzyński: dwugłos poetycki", Barbara Czwórnóg-Jadczak, "Ze Skarbca Kultury", z.43 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Czwórnóg-Jadczak (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Astolda<< Anny Mostowskiej jako powieść sentymentalna", Barbara Czwórnóg-Jadczak, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1, Lublin 1983 : [recenzja] Tomasz Chachulski Barbara Czwórnóg-Jadczak (aut. dzieła rec.) s. 206