Znaleziono 7 artykułów

Michał Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Opinie Stanisława Tarnowskiego o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim : z prac ogłaszanych w "Przeglądzie Polskim" w latach 1866-1890 Michał Zięba s. 81-97
">>Jagoda<< Teofila Lenartowicza- uwagi o warsztacie ludowym", Michał Zięba, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 248
"Paralelizmy ludowe w poezji Teofila Lenartowicza", Michał Zięba, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 264
"O meliczności wierszy Lenartowicza", Michał Zięba, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 310
"Julian Klaczko-krytyk nielubiany", Michał Zięba, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie", Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 382
"Liryka Teofila Lenartowicza wobec pieśni ludowej. (Z zagadnień stylizacji ludowej)", Michał Zięba, Kraków 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 488