Znaleziono 23 artykuły

Józef Japola

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Nowe spojrzenie na "Mazepę" Słowackiego Hubert F. Babinski Józef Japola (tłum.) s. 47-56
Między retoryką a "głosem" : Walter J. Ong a problemy komunikacji literackiej Józef Japola s. 141-156
"Próby lingwistycznego ujęcia metafory", Józef Japola, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Józef Japola (aut. dzieła rec.) s. 154
"Faith and Contexts", vol. 1-2, Walter J. Ong, ed. Thomas J. Farrell and Paul A. Soukup, Atlanta, GA 1992 : [recenzja] Józef Japola Thomas J. Farrell (aut. dzieła rec.) Walter J. Ong (aut. dzieła rec.) Paul A. Soukup (aut. dzieła rec.) s. 180-191
Mowa jako rys osobowości Edward Sapir Józef Japola (tłum.) s. 207-218
Profesorów typologia, czyli o literackich badaniach, podglądaniu i gwiazdach (nie tylko) filmowych Józef Japola s. 211-219
Metafora Max Black Józef Japola (tłum.) s. 217-234
"Praktyki opowiadania", red. Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek, Wincenty Grajewski, Kraków 2001 : [recenzja] Józef Japola Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 225-239
Koncepcje struktury poetyckiej we współczesnej krytyce Ronald S. Crane Józef Japola (tłum.) s. 233-245
Obrazowość i wolne skojarzenia Marcus B. Hester Józef Japola (tłum.) s. 235-246
"A Festschrift for Walter J. Ong", ed. John Miles Foley, „Oral Tradition”, vol. 2, Nr 1, January 1987; "Media, Consciousness and Culture : Explorations of Walter J. Ong's Thought", eds. Bruce E. Gronbeck, Thomas J. Farrell, Paul A. Soukup, Newbury Park-London-New Dehli 1991 : [recenzja] Józef Japola Thomas J. Farrell (aut. dzieła rec.) John Miles Foley (aut. dzieła rec.) Bruce E. Gronbeck (aut. dzieła rec.) Paul A. Soukup (aut. dzieła rec.) s. 238-246
Zrozumieć oralność, by zrozumieć współczesność Anna Opacka Józef Japola (aut. dzieła rec.) Walter Jackson Ong (aut. dzieła rec.) s. 249-256
"Metaphor II : A Classified Bibliography of Publications 1985 to 1900" [powinno być 1990], Jean-Pierre van Noppen, Edith Hols, Amsterdam-Philadelphia 1990 : [recenzja] Józef Japola Edith Hols (aut. dzieła rec.) Jean-Pierre van Noppen (aut. dzieła rec.) s. 258-261
Niektóre skutki motywacji dla stylu kodowania Charles E. Osgood Józef Japola (tłum.) s. 267-282
Amerykańska krytyka literacka w ostatnim dziesięcioleciu René Wellek Józef Japola (tłum.) s. 267-280
"Studia o tropach : I", pod red. Teresy Dobrzyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Józef Japola Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 342-346
"Pragramatics of Language and Literature", edited by Teun A. van Dijk, North Holland Studies in Theoretical Poetics, Amsterdam 1976, North Holland Publ. Co., ss. X, 236 : [recenzja] Józef Japola Teun A. van Dijk (aut. dzieła rec.) s. 351-357
"Metaphor. An Annotated Bibliography and History", Warren A. Shibles, Whitewater-Wisconsin 1971, Rotaprint, The Language Press, ss. XVI, 414 : [recenzja] Józef Japola Warren A. Shibles (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Essays on Metaphor", Warren Shibles, Whitewater-Wisconsin 1972, The Language Press, ss. nlb. 14, 180 : [recenzja] Józef Japola Warren Shibles (aut. dzieła rec.) s. 356-366
"Metaphor : a Bibliography of Post-1970 Publications", J. P. van Noppen, S. de Knop, R. Jongen, Amsterdam-Philadelphia 1985 : [recenzja] Józef Japola R. Jongen (aut. dzieła rec.) S. de Knop (aut. dzieła rec.) J. P. van Noppen (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"The Meaning of Poetic Metaphor. An Analysis in the Light of Wittgenstein's Claim that Meaning is Use", Marcus B. Hester, The Hague 1967, Mouton, ss. 230 : [recenzja] Józef Japola Marcus B. Hester (aut. dzieła rec.) s. 413-421
W sprawie bibliografii metafory Józef Japola s. 423