Znaleziono 15 artykułów

Bogdan Owczarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opowiadanie jako model personalizacji Bogdan Owczarek s. 27-42
Współczesna polska niefabularna proza powieściowa : próba opisu Bogdan Owczarek s. 61-82
O kilku ideach ważnych dla rozumienia prozy Leona Buczkowskiego Bogdan Owczarek s. 129-143
"Literaturoznawstwo. Dialog. Ideologia", Bogdan Owczarek, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 139
"Produkcja i realizm", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 141
"Dwa nurty w literaturoznawstwie marksistowskim", Bogdan Owczarek ,"Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 153
"Ideologia, tekst, lektura", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 173
"Opowiadanie i semiotyka. O polskiej nowelistyce współczesnej", Bogdan Owczarek, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 203
"Творчество Вальтера Скотта", Б. Г. Реизов, Москва- Ленинград 1965, Издательство «Художественная литература», s. 498, 2 nlb. : [recenzja] Bogdan Owczarek Б. Г. Реизов (aut. dzieła rec.) s. 212-217
"Proza Leopolda Buczkowskiego", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" z.10 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 220
"Praktyki opowiadania", red. Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek, Wincenty Grajewski, Kraków 2001 : [recenzja] Józef Japola Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 225-239
"Polityka kulturalna-dzisiaj", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 250
"Poetyka powieści niefabularnej", Bogdan Owczarek, Warszawa 1999 : [recenzja] Bogumiła Kaniewska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 254-267
"Twórczość i komunikacja literacka. Spór o podstawy literaturoznawstwa marksistowskiego", Bogdan Owczarek, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 285
">>Nerwy<< C.Norwida", Bogdan Owczarek [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 374