Znaleziono 12 artykułów

Wincenty Grajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O narratologii Wincenty Grajewski s. 32-44
Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu Wiaczesław Wsiewołodowicz Iwanow Wincenty Grajewski (tłum.) Jan Kordys (tłum.) Danuta Ulicka (tłum.) s. 43-59
"O narratologii", Wincenty Grajewski, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 68
Maszyny dialogowe Wincenty Grajewski s. 69-85
"Maszyny dialogowe", Wincenty Grajewski, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 114
O ewolucji przetwarzania i przekazywania informacji we wspólnotach ludzkich i zwierzęcych Wiaczesław Wsiewołodowicz Iwanow Wincenty Grajewski (tłum.) Jan Kordys (tłum.) Danuta Ulicka (tłum.) s. 134-150
Wokół teorii McLuhana : wprowadzenie do lektury McLuhana Wincenty Grajewski s. 150-156
"Jak czytać utwory fabularne", Wincenty Grajewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Z problemów socjologi form literackich", Wincenty Grajewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Semiotyka kultury i >>trzecie wykształcenie<<", Wincenty Grajewski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Praktyki opowiadania", red. Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek, Wincenty Grajewski, Kraków 2001 : [recenzja] Józef Japola Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 225-239
Janusz Lalewicz (27 stycznia 1939 - 14 września 1985) Wincenty Grajewski Jan Kordys s. 391-398