Znaleziono 28 artykułów

Danuta Ulicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Doktor Żywago" a idea Sofii Per-Arne Bodin Danuta Ulicka (tłum.) s. 21-29
O funkcji poznawczej "literatury" i "wiedzy o literaturze" : tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa Danuta Ulicka s. 26-40
    Zacytuj
  • Udostępnij
Niektóre problemy poetyki Bachtina Danuta Ulicka s. 33-58
Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu Wiaczesław Wsiewołodowicz Iwanow Wincenty Grajewski (tłum.) Jan Kordys (tłum.) Danuta Ulicka (tłum.) s. 43-59
Language and Experience : on the Subject and Method of Ingarden's Philosophy of Literature Danuta Ulicka s. 47-73
Wizje Ingardenologa Danuta Ulicka Anita Szczepańska (aut. dzieła rec.) s. 74-79
Kantata satyryczna Szostakowicza Danuta Ulicka s. 103-111
"Estetyka Romana Ingardena", Anita Szczepańska, Warszawa 1989 : [recenzja] Danuta Ulicka Anita Szczepańska (aut. dzieła rec.) s. 105-121
Intencja (autorska), inwencja (badawcza), atencja (recenzencka) Danuta Ulicka Danuta Szajnert (aut. dzieła rec.) s. 113-121
Estetyka a poetyka: literaturoznawcza konkretyzacja koncepcji estetycznej Stanisława Witkiewicza Danuta Ulicka s. 115-134
Język i doświadczenie : o przedmiocie i metodzie ingardenowskiej filozofii literatury Danuta Ulicka s. 117-141
Fikcja i teoria Danuta Ulicka s. 119-126
Literatury słowiańskie jako system Aleksander Władimirowicz Lipatow Danuta Ulicka (tłum.) s. 121-127
O ewolucji przetwarzania i przekazywania informacji we wspólnotach ludzkich i zwierzęcych Wiaczesław Wsiewołodowicz Iwanow Wincenty Grajewski (tłum.) Jan Kordys (tłum.) Danuta Ulicka (tłum.) s. 134-150
Mimetyczność i literackość : o Ingardenowskiej koncepcji języka w dziele sztuki literackiej Danuta Ulicka s. 143-176
Zwrot archiwalny : jak ja go widzę Danuta Ulicka s. 159-164
Jak to: zachwyca, kiedy nie zachwyca? Danuta Ulicka s. 162-165
Obrona teorii Danuta Ulicka s. 175-196
    Zacytuj
  • Udostępnij
10 książek, których pierwsza lektura wstrząsnęła (kiedyś i na długo) Ulicką Danuta Ulicka s. 205
Tradycje nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego Danuta Ulicka s. 206-220
[W moim artykule "Niektóre problemy poetyki Bachtina"...] Danuta Ulicka s. 219
    Zacytuj
  • Udostępnij
Duch litery "Ъ" Irina Sandomirskaja Danuta Ulicka (tłum.) s. 225-231
"Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej", Danuta Ulicka, Warszawa 1999 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 235-241
"Język i doświadczenie. O przedmiocie i metodzie Ingardenowskiej filozofii literatury", Danuta Ulicka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 282
"Konrad Górski w międzywojennej nauce o literaturze polskiej. (Lektura >>Rozważań teoretycznych<<)", Danuta Ulicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 343
"Estetyka a poetyka. Literaturoznawcza konkretyzacja koncepcji estetycznej Stanisława Witkiewicza", Danuta Ulicka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 352
"Dyskurs w narracji fikcjonalnej", Andrzej Zalewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Danuta Ulicka s. 374-382
Księgi i opowieści Danuta Ulicka s. 480-486