Znaleziono 9 artykułów

Małgorzata Leczycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szkice wytworne czyli tematy konwersacji salonowej", Jerzy Adamski, Warszawa 1988 : [recenzja] Małgorzata Leczycka Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 225
"Madonna pekaesów czyli wyzwania czytelnika-samicy", Anna Bojarska, Kraków 1988 : [recenzja] Małgorzata Leczycka Anna Bojarska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Julian Krzyżanowski badacz i miłośnik twórczości Sienkiewicza", Maria Bokszczanin, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) s. 235
"Łosiew, czyli tytanizm dwudziestowieczny", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 245
"Droga folklorystyczna Juliana Krzyżanowskiego", Helena Kapełuś, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 273
"Chochoł futurystycznej melancholii", Sergiusz Sterna-Wachowiak, "Twórczość" nr 1 (1988) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Sergiusz Sterna-Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 337
"Konrad Górski w międzywojennej nauce o literaturze polskiej. (Lektura >>Rozważań teoretycznych<<)", Danuta Ulicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 343
"Ambasador carski", Janusz Węgiełek, "Twórczość" nr 10 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Janusz Węgiełek (aut. dzieła rec.) s. 347
"Juliana Krzyżanowskiego zainteresowanie folklorem słowiańskim", Krzysztof Wrocławski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Krzysztof Wrocławski (aut. dzieła rec.) s. 351