Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Adamski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie - działalność w latach 2002-2010 : uwarunkowania i kierunki rozwoju Jerzy Adamski s. 5-20
Projekt COOP : formy zintegrowanej kooperacji w zapewnianiu mieszkań dostępnych dla grup ryzyka Jerzy Adamski s. 77-83
"Upadek humanizmu", Jerzy Adamski, Warszawa 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 172
Międzynarodowe seminarium nt. "Plan działań dla zwiększenia wymiany w sektorze budownictwa" Jerzy Adamski s. 187-188
"Wielkie pole niewiadomych", Jerzy Adamski, "Odra", nr 10 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Szkice wytworne czyli tematy konwersacji salonowej", Jerzy Adamski, Warszawa 1988 : [recenzja] Małgorzata Leczycka Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 225
"Rabelais", E. M. Jewnina, tłumaczyli S. Marcinkowski, Z. Korczak-Zawadzka, W. Założyna, „Czytelnik”, 1950, s. VIII, 388 : [recenzja] Jerzy Adamski E. M. Jewnina (aut. dzieła rec.) Z. Korczak-Zawadzka (aut. dzieła rec.) S. Marcinkowski (aut. dzieła rec.) W. Założyna (aut. dzieła rec.) s. 331-332