Znaleziono 13 artykułów

Aleksander Władimirowicz Lipatow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powieść historyczna : ogólne prawidłowości a swoistość narodowa : rosyjsko-polskie paralele typologiczne od XVIII do połowy XIX wieku Aleksander Władimirowicz Lipatow Janina Sidorska (tłum.) s. 3-22
Obraz Polski i Polaków w sztuce radzieckiej : twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne Aleksander Władimirowicz Lipatow s. 25-39
Awangarda : pokusa poezji i utopia władzy Aleksander Władimirowicz Lipatow Roman Mazurkiewicz (tłum.) s. 49-57
Rousseau i Krasicki : utopia i antyutopia w "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach" Aleksander Władimirowicz Lipatow Zofia Smolska (tłum.) s. 65-84
Narodowe - międzynarodowe - uniwersalne : świat natury i świat kultury : na przykładzie polskiego pogranicza etnicznego Aleksander Władimirowicz Lipatow Maria Prussak (tłum.) s. 71-76
Obraz Polski i Polaków w radzieckiej sztuce filmowej : twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne Aleksander Władimirowicz Lipatow s. 89-99
Piśmiennictwo - myśl teoretycznoliteracka - wspólne prawidłowości historii literatury : zewnętrzne uwarunkowania zmian w sztuce słowa Aleksander Władimirowicz Lipatow s. 113-122
Literatury słowiańskie jako system Aleksander Władimirowicz Lipatow Danuta Ulicka (tłum.) s. 121-127
Wpływy literackie a wspólność typologiczna Aleksander Władimirowicz Lipatow Barbara Janiszewska (tłum.) Zofia Smolska (tłum.) s. 127-146
Kalendarze literatury : o periodyzacji historycznoliterackiej Aleksander Władimirowicz Lipatow René Śliwowski (tłum.) s. 139-147
"Wpływy literackie a wspólność typologiczna", Aleksander Władimirowicz Lipatow, Tłum. B.Janiszewska i Z.Smolska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Aleksander Władimirowicz Lipatow (aut. dzieła rec.) s. 199
Mickiewicz i Puszkin : portret na tle historiografii i historiozofii Aleksander Władimirowicz Lipatow Maria Prussak (tłum.) s. 211-219
"Formirowanije polskogo romana i jewropiejskaja litieratura /Kształtowanie polskiej powieści i literatura europejska A. L. Aleksander Władimirowicz Lipatow (aut. dzieła rec.) s. 248