Znaleziono 4 artykuły

Zofia Smolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rousseau i Krasicki : utopia i antyutopia w "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach" Aleksander Władimirowicz Lipatow Zofia Smolska (tłum.) s. 65-84
Wpływy literackie a wspólność typologiczna Aleksander Władimirowicz Lipatow Barbara Janiszewska (tłum.) Zofia Smolska (tłum.) s. 127-146
Kiedy zapalił się płomień przed ołtarzem Saturna? : z "Kroniki życia i twórczości Mickiewicza : 1824-1829" Siemion łanda Zofia Smolska (tłum.) s. 159-168
Jak Odyniec redagował "Czaty" Mickiewicza : z "Kroniki życia i twórczości Mickiewicza : 1824-1829" Siemion Łanda Zofia Smolska (tłum.) s. 225-235