Znaleziono 7 artykułów

Siemion Łanda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kiedy zapalił się płomień przed ołtarzem Saturna? : z "Kroniki życia i twórczości Mickiewicza : 1824-1829" Siemion łanda Zofia Smolska (tłum.) s. 159-168
"Z dziejów powstania >>Sonetów<< Adama Mickiewicza", Siemion Łanda, Tłum. J.Sidorska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 166
"Fakty, hipotezy, domysły. W związku z artykułem Czesława Zgorzelskiego", Siemion Łanda, Tłum. J.Sidorska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 167
Jak Odyniec redagował "Czaty" Mickiewicza : z "Kroniki życia i twórczości Mickiewicza : 1824-1829" Siemion Łanda Zofia Smolska (tłum.) s. 225-235
Z dziejów powstania "Sonetów" Adama Mickiewicza Siemion Łanda Janina Sidorska (tłum.) s. 237-282
Fakty, hipotezy, domysły : w związku z artykułem Czesława Zgorzelskiego Siemion Łanda Janina Sidorska (tłum.) s. 259-277
"Kiedy zapalił się płomień przed ołtarzem Saturna? Z kroniki życia i twórczości Mickiewicza. 1824-1829", Siemion Łanda, Tłum. Z.Smolska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 276