Znaleziono 27 artykułów

Jacek Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Uczelniana sieć biblioteczna Jacek Wojciechowski s. 83-114
Książka w środowisku lokalnym i regionalnym Jacek Wojciechowski s. 85-99, 9
Uwagi o typologii bibliotek Jacek Wojciechowski s. 109-122
Konsorcja biblioteczne Jacek Wojciechowski s. 123-134, 7
"O bibliotekach po mojemu", Jacek Wojciechowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Maria Pidłypczak-Majerowicz Jacek Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Organizacja i zarządzanie w bibliotekach", Jacek Wojciechowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Ryszard Bandurski Jacek Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 161-162
Wpływ zadłużenia na kształtowanie się dochodów oraz wydatków gmin miejskich województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1993-2006 Jacek Wojciechowski s. 165-200
"Biblioteki i książki w życiu nastolatków", red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Łódź 2015 : [recenzja] Agata Walczak-Niewiadomska Jacek Wojciechowski Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Kulturowa tożsamość książki", red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak, Wrocław 2014 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Agnieszka Łuszpak Anna Cisło (aut. dzieła rec.) s. 247-254
"Książki w życiu najmłodszych", red. Mariola Antczak, Agata Walczak Niewiadomska, Łódź 2015 : [recenzja] Agata Walczak-Niewiadomska Jacek Wojciechowski Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży", red. Mariola Antczak, Agata Walczak Niewiadomska, Łódź 2015 : [recenzja] Agata Walczak-Niewiadomska Jacek Wojciechowski Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) s. 251-254
Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego) Julia Melentiewa Jacek Wojciechowski (tłum.) s. 251-258
"Organizatorzy : bibliografowie : dydaktycy", red. Elżbieta Dudzińska, Warszawa 2015 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Elżbieta Dudzińska (aut. dzieła rec.) s. 255-261
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 15 marca 2013 r. Jacek Wojciechowski s. 255-262
„Roczniki Biblioteczne”, T.60 (2016) : [recenzja] Jacek Wojciechowski s. 259-270
"Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące nieujawniania danych prywatnych w mediach społecznych", Łukasz Kołodziejczyk, Warszawa [b.r.] : [recenzja] Jacek Wojciechowski Łukasz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"O potrzebie edukacji medialnej w Polsce", Jacek Wojciechowski, Warszawa 2015 : [redakcja] Jacek Wojciechowski Michał Fedorowicz (aut. dzieła rec.) Sławomir Ratajski (aut. dzieła rec.) s. 263-269
"Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej", Zdzisław Gębołyś, Katowice 2012 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Katechizm biblioteki", Paul Ladewig, Bydgoszcz 2016 : [recenzja] Paul Laedwig Jacek Wojciechowski s. 271-276
"Wstęp do Open Source", Sebastian Dawid Kotuła, Warszawa 2014 : [recenzja] Sebastian Dawid Kotuła Jacek Wojciechowski s. 277-281
"Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników", red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław 2016 : [recenzja] Jacek Wojciechowski s. 277-286
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność" Jacek Wojciechowski s. 279-281
"Open Educational Resources mythbusting", Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, Creative Commons 2014 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Kamil Śliwowski Karolina Grodecka (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii", red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Grzegorz Gmiterek (aut. dzieła rec.) Mikołaj Ochmański (aut. dzieła rec.) Marcin Roszkowski (aut. dzieła rec.) s. 293-300
"Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych", red. Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska, Iwona Sójkowska, Łódź 2016 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Aleksandra Marciniak (aut. dzieła rec.) Paulina Milewska (aut. dzieła rec.) Iwona Sójkowska (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik", Aleksander Radwański, Warszawa 2016 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Aleksander Radwański (aut. dzieła rec.) s. 315-318