Znaleziono 17 artykułów

Zdzisław Gębołyś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Droga do antologii kodeksów etyki bibliotekarkiej na świecie Zdzisław Gębołyś s. 14-25
Biblioteka Arcybiskupia i Katedralna w Kolonii = Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliotek Köln Zdzisław Gębołyś s. 17-26
Spotkanie z... Zdzisławem Gębołysiem, doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Joanna Chwałek Zdzisław Gębołyś Damian Ziółkowski s. 26-35
Biblioteka klasztorna Beuron Zdzisław Gębołyś s. 27-40
Sponsoring i fundraising w bibliotekach akademickich : z doświadczeń krajowych i zagranicznych Zdzisław Gębołyś s. 65-80
"Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność", red. H. Olszar, B. Warząchowska, Katowice 2009 : [recenzja] Zdzisław Gębołyś Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych", pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka, Warszawa 2008 : [recenzja] Barbara Pytlos Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 108-112
Nauka kontra stereotyp Małgorzata Gwadera Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 109-113
"Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 1, "Konteksty i uwarunkowania", pod red. Z. Gębołysia, Katowice 2010 ; "Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 2, "Narzędzia i formy funkcjonowania", pod red. I. Sochy, Katowice 2010 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 112-119
"Bolesław Ciepiela: monografi a biobibliograficzna", Zdzisław Gębołyś, Sosnowiec 2015 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 127-136
Zespołowa organizacja pracy (teamwork) w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich Zdzisław Gębołyś s. 10-11, 129-145
"Spacerem po etyce", Tadeusz Ślipko, Kraków 2010 : [recenzja] Zdzisław Gębołyś Tadeusz Ślipko (aut. dzieła rec.) s. 142-144
">>Zaranie Śląski<< 1967-1986 : bibliografia zawartości", oprac. Gabriela Bożek, "Zaranie Śląskie", R. 50, nr 1-2, 1987 : [recenzja] Zdzisław Gębołyś Gabriela Bożek (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych", red. Zdzisław Gębołyś, Jacek Tomaszczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Henryk Olszar Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej", Zdzisław Gębołyś, Katowice 2012 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Bibliografia historii Śląska=Bibliografie dějin Slezska 1990-1991", oprac. Lubomir Bajer, Zdzisław Gębołyś, Grażyna Pańko, Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, pod. red. Karola Sanojcy, Wrocław-Opava 2000; "Bibliografia historii Śląska za rok 1992", oprac. Lubomir Bajer, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Małgorzata Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca, Ewa Wyględa, pod red. Karola Sanojcy, Wrocław 1995 [1997]; "Bibliografia historii Śląska=Bibliografie dějin Slezska 1993", oprac. i red. j/w., Wrocław-Opava 1999; "Bibliografia historii Śląska=Bibliographie zur Geschichte Schlesiens=Bibliografie dějin Slezska 1994", oprac. jw., red. Ralf Köhler, K. Sanojca, Wrocław-Marburg 1997; "Bibliografia historii Śląska=Bibliographie zur Geschichte Schlesiens=Bibliografie dějin Slezska 1995", oprac. Lubomir Bajer, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Ralf Köhler, Małgorzata Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca, Ewa Wyględa, red. K. Sanojca, KAi Struve, Wrocław-MArburg 2000 : [recenzja] Marek Derwich Lubomir Bajer (aut. dzieła rec.) Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Artur Harc (aut. dzieła rec.) Tomasz Jaworski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Pawlak (aut. dzieła rec.) Grażyna Pańko (aut. dzieła rec.) Anna Rusnok (aut. dzieła rec.) Karol Sanojca (aut. dzieła rec.) Ewa Wyględa (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej", Zdzisław Gębołyś, Katowice 2012 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 498-502