Znaleziono 4 artykuły

Jacek Tomaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych", pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka, Warszawa 2008 : [recenzja] Barbara Pytlos Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 108-112
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek w świecie informacji” pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka” (Kraków, 9 października 2015 r.; Katowice, 23 października 2015 r.) : sprawozdanie... Jacek Tomaszczyk s. 127-131
"Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa", Jacek Tomaszczyk, Katowice 2009 : [recenzja] Dominika Potempa Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych", red. Zdzisław Gębołyś, Jacek Tomaszczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Henryk Olszar Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-263