Znaleziono 5 artykułów

Barbara Pytlos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akapit Press Sp. z o.o. w Łodzi – wydawca literatury dla dzieci i młodzieży (1992–2015) Barbara Pytlos s. 103-114
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych", pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka, Warszawa 2008 : [recenzja] Barbara Pytlos Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 108-112
"Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. T. 2", oprac. Dariusz Rott, Michał Kaczmarczyk, Katowice-Sosnowiec 2005 : [recenzja] Barbara Pytlos Michał Kaczmarczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 149-152
Wydawnictwa Fundacji "Pallas Silesia" w latach 2001-2005 Barbara Pytlos s. 214-219
"Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus – pierwsze pokolenie Badaczy śląskiego regionalizmu literackiego", Katarzyna Tałuć, Katowice 2002 : [recenzja] Barbara Pytlos Katarzyna Tałuć (aut. dzieła rec.) s. 295-298