Znaleziono 2 artykuły

Grzegorz Gmiterek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0", Grzegorz Gmiterek, Warszawa 2012 : [recenzja] Izabela Swoboda Grzegorz Gmiterek (aut. dzieła rec.) s. 126-132
"LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii", red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Grzegorz Gmiterek (aut. dzieła rec.) Mikołaj Ochmański (aut. dzieła rec.) Marcin Roszkowski (aut. dzieła rec.) s. 293-300