Znaleziono 3 artykuły

Mikołaj Ochmański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia. Teoria - Praktyka - Dydaktyka", pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego, Warszawa 2009 : [recenzja] Izabela Swoboda Mikołaj Ochmański (aut. dzieła rec.) Jadwiga Woźniak-Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 126-133
"Historia - pamięć - pismo - problemy średniowiecznej i wczesnonowożytnej historiografii Mikołaj Ochmański s. 207-209
"LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii", red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Grzegorz Gmiterek (aut. dzieła rec.) Mikołaj Ochmański (aut. dzieła rec.) Marcin Roszkowski (aut. dzieła rec.) s. 293-300