Znaleziono 95 artykułów

Maria Kalinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
"Grecja romantyków : studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej", Maria Kalinowska, Toruń 1994 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 113-118
"Wiersz a recytacja", Teresa Dobrzyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z. 3 Maria Kalinowska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 125
Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski Emmanuel Fradois Maria Kalinowska Zbigniew Przychodniak s. 127-145
">>Jedyna Księga<<. Z dziejów toposu w literaturze dawnej", Dariusz Cezary Maleszyński, "Pamiętnik Literacki" z.3 Maria Kalinowska Dariusz Cezary Maleszyński (aut. dzieła rec.) s. 133
"Poetyka inwokacji. (I)", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 139
"Grecja romantyków : studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej", Maria Kalinowska, Toruń 1994 : [recenzja] Maria Żmigrodzka Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Historia w >>trylogii dramatycznej<< Juliusza Słowackiego o powstaniu listopadowym", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 155
"Moje kontakty teatralne z dramaturgią Słowackiego", Jarosław Iwaszkiewicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 157
"Dziewiętnastowieczne spory o powstanie listopadowe. (Rekonesans historyczny)", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 159
"Dykcjonarz poetów polskich", Hieronim Juszyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Hieromin Juszyński (aut. dzieła rec.) s. 162
Odnalezienie albumu Juliusza Słowackiego Maria Kalinowska s. 165-169
"W poszukiwaniu twórczej tożsamości. (Przybyszewski i Nietzsche)", Witold Mackiewicz, "Miesięcznik Literacki" z.11 (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Witold Mackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 169
"Poezja jako dialog", Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 170
"Platonizm Mickiewicza" Maria Kalinowska s. 172-180
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Życie kulturalno-literackie Grudziądza w latach 1918-1939", Eugenia Sławińska, Gdańsk 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Eugenia Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Role pisarza", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 178
"Literatura-społeczeństwo-przestrzeń. Przemiany układu kultury literackiej", Krzysztof Dmitruk, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 193
">>Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu<< Słowackiego a >>Wędrówki Childe Harolda<< Byrona. (Model podróży romantycznej)", Andrzej Staniszewski, "Litteraria" XIII Seria A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 193
"„Przez wieki idąca powieść” : wybór pism o literaturze XIX i XX wieku", Maria Żmigrodzka, red. Maria Kalinowska, Elżbieta Kiślak, Warszawa 2002 : [recenzja] Danuta Zawadzka Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Nad >>Apokryfem<< Hanny Majewskiej", Andrzej Sulikowski, "Ruch Literacki" z. 3 Maria Kalinowska Andrzej Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Od >>mówienia wprost<< do >>nowej prywatności<<. O poezji lat siedemdziesiątych", Roman Chojnacki, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Roman Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 197
"Główne motywy liryki pejzażowej wczesnego romantyzmu", Łucja Ginkowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 392. Prace Historycznoliterackie 17, Katowice 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 198
"Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu : rekonesans", red. Maria Kalinowska, Toruń 2002 : [recenzja] Marcin Lul Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 199-204
"Teatry w literaturze polskiej. Cz.1: (1805-1888). Cz.2: (1889-1939)", Jacek Kolbuszewski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Żeromskiego romantyczne wizje morza", Janusz Hoppe, "Słupskie Prace Humanistyczne" nr 1, Słupsk 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Janusz Hoppe (aut. dzieła rec.) s. 204
"Pejzaż romantyczny", Alina Kowalczykowa, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 204
"Bieg życia hymnu >>Boże! Coś Polskę<,", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 Maria Kalinowska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych", Red. S.Poręba, Katowice 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 210
"Estetyka realizmu György Lukácsa i jej przesłanki filozoficzne", Bogusław Jasiński, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 211
"„Świat z tajemnic wyspowiadany...” : studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego", pod red. Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Toruń 2006 : [recenzja] Elżbieta Nowicka Magdalena Bizior (aut. dzieła rec.) Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 215-220
"„Jest i więcej prawd w Piśmie” : Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi” w kontekście „Biblii”", Anna Grzywna-Wileczek, indeks osobowy opracowała Grażyna Wojczuk, Lublin 1994 : [recenzja] Maria kalinowska Anna Grzywna-Wileczek (aut. dzieła rec.) Grażyna Wojczuk (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 219
"Poezja, wymowa i proza w polskiej szkole średniej na przełomie XVIII i XIX wieku", Władysław Sawrycki, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 219
"Goethe i my", Stefan Lichański, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Stefan Lichański (aut. dzieła rec.) s. 222
"Ironia romantyczna : pojęcie, granice i poetyka", Włodzimierz Szturc, indeks oprac. Andrzej Lubach, Warszawa 1992 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Lubach (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) s. 228-236
"Onirologia Tadeusza Micińskiego. (>>Sen<< i >>szaleństwo<< w poezji)", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Hipolit Cegielski jako humanista", Jan Hellwig, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Kalinowska Jan Hallwig (aut. dzieła rec.) s. 229
"Artur Gruszecki. Teoria i praktyka pisarska wobec naturalizmu", Halina Tchórzewska-Kabata, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Halina Tchórzewska-Kabata (aut. dzieła rec.) s. 230
"Egzystencjalistyczne królestwo, albo romantyzm na wygnaniu", Waleria Szydłowska-Brykczyńska, Chotomów 1991 : [recenzja] Maria Kalinowska Waleria Szydłowska-Brykczyńska (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"W kręgu historii i teorii literatury", Juliusz Kleiner, Wybór i oprac. A.Hutnikiewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 235
">>Odjazd<< Bolesława Leśmiana", Jacek Kolbuszewski, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Maria. Powieść ukraińska. Reprodukcja pierwodruku", Antoni Malczewski, Posłowie H.Gacowa, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Antoni Malczewski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Ad Reinhardt: twórca idei", Leszek Brogowski. "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Leszek Brogowski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Antyk romantyków - model europejski i wariant polski : rekonesans", pod red. Marii Kalinowskiej i Bogny Paprockiej-Podlasiak, indeks oprac. Anna Pilewicz i Bogna Paprocka-Podlasiak, Toruń 2003 : [recenzja] Michał Kuziak Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Bogna Paprocka-Podlasiak (aut. dzieła rec.) Anna Pilewicz (aut. dzieła rec.) s. 242-252
"Imiesłowy w >>Panu Tadeuszu<< Adama Mickiewicza i w >>Wizerunku<< Mikołaja Reja", Władysław Kuraszkiewicz, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 243
"... i koniem i łódką..." Maria Kalinowska s. 245
"Życie pośmiertne Konrada Wallenroda", Maria Janion, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1990 : [recenzja] Maria Kalinowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 246-255
"Cypriana Norwida spór z Zygmuntem Krasińskim", Andrzej Mierzejewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Kalinowska Andrzej Mierzejewski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski", Red. W.A.Diakow, S.Kieniawicz, W.Śliwowska, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 251
"Teatr w Polsce Ludowej", Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 254
"O tendencjach tonicznych wiersza ballad i romansów Adama Mickiewicza i Francè Preserna", Tone Pretnar, "Zeszyty Naukowe UJ". DL Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Tone Pretnar (aut. dzieła rec.) s. 257
">>Grafologia<< interpunkcyjna. Z badań nad liryką Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Krasiński o ideale kobiety", Marian Śliwiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Kalinowska Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 267
"Świat poprawiać-zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia", Oprac. T.Kostkiewiczowa, Z.Goliński, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 269
"Studia i szkice literackie. T.I-II", Wacław Borowy, wybór i oprac. Z.stefanowska i A.Paluchowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 269
"Poznań skarbnicą materiałów do Kochanowskiego", Wacław Urban, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.17 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 271
"Sprawa robotnicza w prozie polskiej przed rokiem 1918", Krzysztof Woźniakowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DL Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Poezja Czesława Miłosza", Bożena Chrząstowska, "Biblioteka Analiz Literackich" 58, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Bożena Chrząstowska (aut. dzieła rec.) s. 277
"Archetypy i symbole. Pisma wybrane", Carl Gustav Jung, Wybór, tłum. (z niem.) i wstęp: J.Prokopiuk, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Carl Gustav Jung (aut. dzieła rec.) s. 285
">>Znachor<< i >>Profesor Wilczur<< - przedwojenne melodramaty filmowe", Artur Górski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Komunikacja filmowa lat dwudziestych i trzydziestych w Polsce wobec tradycji kultury literackiej", Maryla Hopfinger, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 291
"Współczesna polska myśl filmowa", Danuta Palczewska, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Danuta Palczewska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka - jej przedmiot", Franciszek Grucza, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Franciszek Grucza (aut. dzieła rec.) s. 291
"Nieznane listy emigracyjne Joachima Lelewela do Seweryna Gałęzowskiego", Krystyna Korzon, "Ze Skarbca Kultury" z.34 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 293
"Wielkie stulecie Polaków", Alina Witkowska, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1987 : [recenzja] Maria Kalinowska Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 299-307
"Heksametr polski. Właściwości rytmiczne i funkcje znakowe", Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Maria Kalinowska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 307
"Mowa i milczenie : romantyczne antynomie samotności", Maria Kalinowska, Warszawa 1989 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 307-313
"Twórca filozofii absolutnej. Rzecz o Hoene-Wrońskim", Lech Łukomski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Lech Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 325
"Człowiek stwarzany człowiekiem - Witolda Gombrowicza filozofia formy", Janusz Goćkowski, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 348
"Liryka w impasie", Andrzej Chruszczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Chruszczyński (aut. dzieła rec.) s. 350
"Przestrzeń w teatrze", Jacek Sieradzki, "Dialog" nr 4 (1984) : [recenzja] Maria Kalinowska Jacek Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 363
">>Historia komandora Toralvy<< Jana Potockiego i >>Grand Prior of Minorca<< Washingtona Irvinga: dwie różne opowieści oparte na tej samej fabule", Thomas Holsington, Tłum. M.Gottwald, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Thomas Holsington (aut. dzieła rec.) s. 364
"Antyk i chrześcijaństwo w twórczości Zygmunta Krasińskiego", Marian Śliwiński, Słupsk 1986 : [recenzja] Maria Kalinowska Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 367-375
"Z sycylijskiej podróży kart kilka", Zygmunt Krasiński, Gdańsk 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 372
"Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych", Krzysztof Dybciak, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 373
"Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz", Daniel C. Gerould, Tłum. z angielskiego i oprac. indeksu: I.Sieradzki, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Daniel C. Gerould (aut. dzieła rec.) s. 375
"O „Balladach i romansach” Mickiewicza : interpretacje", Kazimierz Cysewski, Słupsk 1987 : [recenzja] Maria Kalinowska Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 377-384
">>Trans-Atlantyk<< Gombrowicza", Aniela Kowalska, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 378
"Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego", Stefan Majchrowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Stefan Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 386
"Świat wartości Norwida", Edward Kasperski, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 387
"Adam Grzymała-Siedlecki: życie i twórczość", Jerzy Konieczny, Bydgoszcz 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 389
"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.19", Red. M.Kosman, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 408
"Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza", Wiktor Weintraub, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 409
">>Jak to na wojence ładnie...<<", Danuta Szkop-Dąbrowska, "Dialog" nr 7 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Danuta Szkop-Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 410
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 2", Red. E.Jankowski, J.Kulczycka-Saloni, Wrocław 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 418
"Listy", Stanisław Witkiewicz, Podała do druku M.Olszaniecka, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 420
"Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego", Jan Skoczyński, Kraków 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) s. 440
"Komedie Słonimskiego i prasa", Joanna Godlewska, "Dialog" z.4 (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Joanna Godlewska (aut. dzieła rec.) s. 441
"Wolność i historia. Studia o filozofii Hegla i jej losach", Zbigniew Kuderowicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Zbigniew Kuderowicz (aut. dzieła rec.) s. 445
"Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej", Bożena Tokarz, Katowice 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Bożena Tokarz (aut. dzieła rec.) s. 462
"Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie", Jan Trzynadlowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 464
"Polacy w Rosji. 1801-1830", Ryszard W. Wołoszyński, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Ryszard W. Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 478
"Liryka Teofila Lenartowicza wobec pieśni ludowej. (Z zagadnień stylizacji ludowej)", Michał Zięba, Kraków 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 488
"Myślenie Szekspirem", Andrzej Żurowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 494