Znaleziono 9 artykułów

Czesław Kłak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacje "Tygodnika Petersburskiego" o powstaniu listopadowym Czesław Kłak s. 29-45
"Powieści biograficzne Jana Zachariasiewicza", Czesław Kłak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 129
"Dziewiętnastowieczne spory o powstanie listopadowe. (Rekonesans historyczny)", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 159
Siedleckie rekolekcje : ks. bp Ignacy Świrski - prof. Stanisław Pigoń Czesław Kłak s. 174-198
"Stanisław Pigoń : szkice do portretu", Czesław Kłak, Rzeszów 1993 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Polski Leonidas. Rzecz o legendzie historycznej i literackiej Józefa Sowińskiego", Czesław Kłak, Warszawa 1986 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Proza historyczna Bogusława Sujkowskiego wobec tradycji literackich", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska", z. 5 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 210
"Historiografia romantyczna wobec powstania listopadowego (od M.Mochnackiego do S.Barzykowskiego)", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 330
Nowa książka o Pigoniu : słowo autora Czesław Kłak s. 453-464