Znaleziono 16 artykułów

Zbigniew Przychodniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy artykuł Maurycego Mochnackiego w prozie warszawskiej? Zbigniew Przychodniak s. 109-119
O wyprawie Maurycego Mochnackiego w Lubelskie w świetle jego nieznanych listów z grudnia 1830 i stycznia 1831 Zbigniew Przychodniak s. 126-137
Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski Emmanuel Fradois Maria Kalinowska Zbigniew Przychodniak s. 127-145
Niezwykły przypadek "zniszczonego" autografu : o tzw. rękopisie warszawskim "Odpowiedzi na «Psalmy przyszłości» Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski Zbigniew Przychodniak s. 137-140
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza? Zbigniew Przychodniak s. 181-204
Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? : o początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku Zbigniew Przychodniak s. 181-199
"Pisma krytyczne i polityczne", t. 1-2, Maurycy Mochnacki, wstęp: Zbigniew Przychodniak, wybór i oprac. Jacek Kubiak, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, Kraków 1996 : [recenzja] Teresa Winek Jacek Kubiak (aut. dzieła rec.) Maurycy Mochnacki (aut. dzieła rec.) Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Walka o rząd dusz : studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji", Zbigniew Przychodniak, Poznań 2001 : [recenzja] Mariusz Kowalski Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 191-202
"Wiersze : nowe wydanie krytyczne", Juliusz Słowacki, oprac. Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak, Poznań 2005 : [recenzja] Mirosław Strzyżewski Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 191-197
"Zapomniane wielkości romantyzmu : pokłosie sesji", pod red. Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka, Poznań 1995 : [recenzja] Halina Krukowska Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 201-212
"Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu : Słowacki-Mickiewicz-Krasiński", Janusz Skuczyński, Toruń 1993 : [recenzja] Zbigniew Przychodniak Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 231-238
Dwie wiadomości o Antonim Malczewskim w prasie warszawskiej z 1826 i 1927 roku Zbigniew Przychodniak s. 257-265
[Szanowni Państwo... : list do redakcji] Jacek Brzozowski Zbigniew Przychodniak s. 287-288
"Dwie wiadomości o Antonim Malczewskim w prasie warszawskiej z 1826 i 1827 roku", Zbigniew Przychodniak, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 326
"Pierwszy artykuł Maurycego Mochnackiego w prasie warszawskiej?", Zbigniew Przychodniak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 326
"Maurycy Mochnacki : studium romantycznej świadomości", Stanisław Pieróg, Warszawa 1982 : [recenzja] Jacek Kubiak Zbigniew Przychodniak Stanisław Pieróg (aut. dzieła rec.) s. 344-359