Znaleziono 12 artykułów

Elżbieta Nowicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa wiersze o słowiku : Adam Mickiewicz i Bohdan Zaleski Elżbieta Nowicka s. 45-60
"Poezja" i "proza" w świadomości literackiej romantyzmu polistopadowego : na marginesie "Rysu dziejów piśmiennictwa polskiego" Lesława Łukaszewicza Elżbieta Nowicka s. 79-100
Zachowania zdrowotne pacjentów z przewlekłą abturacyjną chorobą płuc = Health behaviors in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease Bożena Baczewska Ewelina Czerwonka Jadwiga Daniluk Beata Kropornicka Elżbieta Nowicka s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ogród w "Księciu Niezłomnym", Książę Niezłomny w ogrodzie Elżbieta Nowicka s. 137-153
Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów przed w trzy miesiące po zabiegu angioplastyki naczyń wieńcowych = Health behaviors in patients prior to and after coronary angioplasty Bożena Baczewska Jadwiga Daniluk Beata Kropornicka Ewa Krzyżanowska Elżbieta Nowicka Wioletta Skrzypek Ewa Szymczuk Agnieszka Wawrzyniuk s. 143-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wolny strzelec" w przedlistopadowej Warszawie Elżbieta Nowicka s. 151-159
"Pisma krytyczne i polityczne", t. 1-2, Maurycy Mochnacki, wstęp: Zbigniew Przychodniak, wybór i oprac. Jacek Kubiak, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, Kraków 1996 : [recenzja] Teresa Winek Jacek Kubiak (aut. dzieła rec.) Maurycy Mochnacki (aut. dzieła rec.) Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"„Świat z tajemnic wyspowiadany...” : studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego", pod red. Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Toruń 2006 : [recenzja] Elżbieta Nowicka Magdalena Bizior (aut. dzieła rec.) Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 215-220
">>Poezja<< i >>proza<< w świadomości literackiej romantyzmu polistopadowego. Na marginesie >>Rysu dziejów piśmiennictwa polskiego<< Lesława Łukaszewicza", Elżbieta Nowicka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 244
"O dialogowości >>Vade-mecum<< C.K.Norwida", Elżbieta Nowicka, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 321
Wykorzystanie narzędzi badawczych do ceny bólu, lęku i depresji u pacjentów z chorobą nowotworową Bożena Baczewska Celina Drozd Beata Kropornicka Elżbieta Nowicka s. 323-338
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania prozdrowotne pacjentów z cukrzycą typu 2 Bożena Baczewska Beata Kropornicka Elżbieta Nowicka Ewa Stefaniak s. 395-408
  Zacytuj
 • Udostępnij