Znaleziono 11 artykułów

Jacek Kubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pisma krytyczne i polityczne", t. 1-2, Maurycy Mochnacki, wstęp: Zbigniew Przychodniak, wybór i oprac. Jacek Kubiak, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, Kraków 1996 : [recenzja] Teresa Winek Jacek Kubiak (aut. dzieła rec.) Maurycy Mochnacki (aut. dzieła rec.) Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 185-189
Kilka uwag o problemie wartości Emil Staiger Jacek Kubiak (tłum.) s. 265-277
Wartość i bezwartościowość w literaturze Max Wehrli Jacek Kubiak (tłum.) s. 279-292
Płaszczyzny narracyjne : "dzianie się", "historia", "opowieść" i "prezentacja opowieści" Wolf Schmid Jacek Kubiak (tłum.) s. 311-331
Intertekstualność i recepcja Wolf-Dieter Stempel Jacek Kubiak (tłum.) s. 339-356
"Maurycy Mochnacki : studium romantycznej świadomości", Stanisław Pieróg, Warszawa 1982 : [recenzja] Jacek Kubiak Zbigniew Przychodniak Stanisław Pieróg (aut. dzieła rec.) s. 344-359
Wartościowanie i krytyka jako praktyczne zadania nauki o literaturze Norbert Mecklenburg Jacek Kubiak (tłum.) s. 345-363
"Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej", Marta Zielińska, indeks zestawiła Maria Domańska, Warszawa 1984 : [recenzja] Jacek Kubiak Maria Domańska (aut. dzieła rec.) Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 351-357
Zagadnienie wartościowania dzieł literackich Rita Schober Jacek Kubiak (tłum.) s. 365-410
"Tułacz polski nad Renem : literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, indeks oprac. Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jacek Kubiak Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 366-372
"Biedermeierzeit : deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848", Band 1-3, Friedrich Sengle, Stuttgart 1971-1972, 1980 : [recenzja] Jacek Kubiak Friedrich Sengle (aut. dzieła rec.) s. 373-380