Znaleziono 3 artykuły

Friedrich Sengle

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zadania i trudności dzisiejszej historiografii literackiej", Friedrich Sengle, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Friedrich Sengle (aut. dzieła rec.) s. 189
Zadania i trudności dzisiejszej historiografii literackiej Friedrich Sengle Olga Dobijanka-Witczakowa (tłum.) s. 287-307
"Biedermeierzeit : deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848", Band 1-3, Friedrich Sengle, Stuttgart 1971-1972, 1980 : [recenzja] Jacek Kubiak Friedrich Sengle (aut. dzieła rec.) s. 373-380