Znaleziono 6 artykułów

Olga Dobijanka-Witczakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja po referacie Roberta Zaborowskiego "Tadeusz Zieliński (1859-1944) i Wincenty Lutosławski (1863-1954)" Olga Dobijanka-Witczakowa Julian Dybiec Andrzej Grodzicki Tomasz Mróz Robert Zaborowski Stanisław Zwolski s. 82-86
"Z dziejów dramatu skandynawskiego w Polsce", Olga Dobijanka-Witczakowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Maria Prussak Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 144
">>Hamlet<< Gerharda Hauptmanna", Olga Dobijanka-Witczakowa, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 173
"O niektórych polonikach w prasie wiedeńskiej około połowy XIX wieku", Olga Dobijanka-Witczakowa, "Zeszyty Naukowe UJ" DXXVI. Prace Historycznoliterackie z.37, Kraków 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 229
Zadania i trudności dzisiejszej historiografii literackiej Friedrich Sengle Olga Dobijanka-Witczakowa (tłum.) s. 287-307
Zakres działalności literaturoznawstwa porównawczego Wolfgang Bernard Fleischmann Olga Dobijanka-Witczakowa (tłum.) s. 333-343