Znaleziono 7 artykułów

Ewa Maciak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Życie pośmiertne Konrada Wallenroda", Maria Janion, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1990 : [recenzja] Maria Kalinowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 246-255
"Wielkie stulecie Polaków", Alina Witkowska, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1987 : [recenzja] Maria Kalinowska Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 299-307
"Słowacki mistyczny : propozycje i dyskusje sympozjum : Warszawa, 10-11 grudnia 1979", pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 335-352
"Maurycy Mochnacki. Program kulturalny i myśl krytycznoliteracka", Krystyna Krzemień-Ojak, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury Polskiej. Studia”, seria: Historia Literatury, t. 38, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 310, 6 nlb. : [recenzja] Marek Graszewicz Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 340-350
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, indeksy zestawili Marek Kwapiszewski i Ewa Maciak, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 588 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 350-363
"Z Mickiewiczem na Krymie", Wacław Kubacki, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Tuczyński Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 366-374
"Tułacz polski nad Renem : literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, indeks oprac. Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jacek Kubiak Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 366-372