Znaleziono 23 artykuły

Wacław Kubacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowacki - Zabłocki Wacław Kubacki s. 1-23
Podróże naukowe Alodia Kawecka-Gryczowa Wacław Kubacki s. 18-21
"Zima miejska" Mickiewicza Wacław Kubacki s. 46-71
Palmira i Babilon Wacław Kubacki s. 47-89
"Oda do Nowych Argonautów", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 81
Z zagadnień języka Mickiewicza : (poprawki historycznoliterackie) Wacław Kubacki s. 109-149
Z Mickiewiczowskiej palestry Wacław Kubacki s. 113-142
"Niebo i ziemia", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Jan Zieliński Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 160
"Z Mickiewiczem na Krymie", Wacław Kubacki, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 161
"Dramat osób i widm", Wacław Kubacki, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 165
Nad rękopisami "Marii" Wacław Kubacki s. 197-211
"Dziennik 1944-1958", Wacław Kubacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 231
"Kolęda Franciszka Karpińskiego", Wacław Kubacki, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 238
"Do M***. Realia kulturalne, językowe i literackie", Wacław Kubacki,"Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1987) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 285
"Krasiński i Ballanche", Wacław Kubacki, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1985) : [recenzja] Halina Gacowa Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 300
"Pieszy robotnik" : (filologiczny spór "w ostatniej intencji") Wacław Kubacki s. 353-391
"Z Mickiewiczem na Krymie", Wacław Kubacki, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Tuczyński Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 366-374
Dramat romantyczny Wacław Kubacki s. 373-407
Żeromski, a legendy średniowiecza Wacław Kubacki s. 474-485
"Terminowania. Szkice literackie. 1932-1962", Wacław Kubacki, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 488 : [recenzja] Hanna Kirchner Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 610-616
Legenda o rzymskim pielgrzymie Wacław Kubacki s. 647-699
Metastasiana Wacław Kubacki s. 877-884
"Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią „Dziadów”", Wacław Kubacki, wyd. M. Kot, Kraków 1951, Biblioteka Narodowa, nr 15, s. 244, 4 nlb. : [recenzja] Stefan Treugutt M. Kot (aut. dzieła rec.) Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 1166-1197