Znaleziono 26 artykułów

Hanna Kirchner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diabli wiedzą co, czyli Choromański Hanna Kirchner s. 34-39
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Modernistyczna młodość Zofii Nałkowskiej Hanna Kirchner s. 67-109
"Najściślejsze zależności". Koncepcja osobowości w książce Zofii Nałkowskiej "Niedobra miłość", Hanna Kirchner, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Kirchner Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 126
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Hanna Kirchner Ksenia Kostenicz Roman Loth Zofia Makowiecka Barbara Otwinowska Maria Podraza-Kwiatkowska Wanda Roszkowska Samuel Sandler Marian Stępień s. 133-145
"Firma portretowa" S.I.Witkiewicz ", Andrzej Kostołowski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Andrzej Kostołowski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Etyka czynu w prozie polskiej", Jan Zdzisław Brudnicki, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Jan Zdzisław Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 171
"Praw szlachetnych dyktator /Lenin Hanna Kirchner Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 173
"Polifonia poetycka: niemiecka i polska poezja socjalistyczna w latach 1918-1939", Heinz Olschowsky, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Heinz Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 175
"Dlaczego Uniłowski?", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 177
"Portret pokolenia w młodej prozie", Bogdan Rogatko, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 177
"James Joyce- sytuacja i poetyka", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 179
"Trudności i perspektywy", Włodzimierz Sokorski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Włodzimierz Sokorski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Dwie kultury", Andrzej Wasilewski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Trzydzieści lat z Adamem Polewką", Witold Zechenter, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Witold Zechenter (aut. dzieła rec.) s. 181
"Od fantastycznej filozofii do historiozoficznej fantastyki", Stanisław Lem, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 217
"W poszukiwaniu buntownika", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Jan Pieszczachowicz s. 219
"Rola tłumaczeń w rozwoju kultury światowej", Zygmunt Stoberski, "Miesięcznik Literacki" R.V (19700 : [recenzja] Hanna Kirchner Zygmunt Stoberski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Diabli wiedzą co, czyli Choromański", Hanna Kirchner, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 223
"Dostojewski i literatura radziecka w twórczości Zofii Nałkowskiej", Hanna Kirchner [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Kirchner Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 230
"Polska powieść popularna w latach międzywojennych", Hanna Kirchner [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 230
Historycznoliteracka powieść Hanny Kirchner Ewa Wiegandt Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 237-245
"Topos młodości w prozie Jarosława Iwaszkiewicza", Hanna Kirchner, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 255
Wielość odczytań Bernadetta Darska Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 335-339
"Terminowania. Szkice literackie. 1932-1962", Wacław Kubacki, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 488 : [recenzja] Hanna Kirchner Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 610-616
Główne kierunki prozy w Polsce Ludowej (Wrocław, 14-15 grudnia 1964) Hanna Kirchner s. 668-680