Znaleziono 8 artykułów

Ewa Wiegandt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mit Galicji w polskiej prozie współczesnej : (rekonesans tematologiczny) Ewa Wiegandt s. 52-62
Rubryki porad sercowych Ewa Wiegandt s. 108-127
"Rubryki porad sercowych", Ewa Wiegandt, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) s. 143
"Czytanie Herberta", pod red. Przemysława Czaplińskiego, Piotra Śliwińskiego i Ewy Wiegandt, Poznań 1995 : [recenzja] Andrzej Franaszek Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) Piotr Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 218-228
Historycznoliteracka powieść Hanny Kirchner Ewa Wiegandt Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 237-245
Jerzy Ziomek (7 sierpnia 1924 - 13 października 1990) Ewa Wiegandt s. 262-269
"Mit Galicji w polskiej prozie współczesnej (rekonesans tematologiczny)", Ewa Wiegandt, "Teksty" nr 5 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) s. 323
"Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej", Ewa Wiegandt, Poznań 1988 : [recenzja] Anna Nasiłowska Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) s. 339-342