Znaleziono 40 artykułów

Przemysław Czapliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagłada jako wyzwanie do refleksji o literaturze Przemysław Czapliński s. 9-22
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kamp : gry antropologiczne Przemysław Czapliński s. 11-32
Literatura światowa i jej figury Przemysław Czapliński s. 13-40
Plebejski, populistyczny, posthistoryczny : formy polityczności sarmatyzmu masowego Przemysław Czapliński s. 21-45
Wspólnotowy rytuał ofiarniczy : "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza Przemysław Czapliński s. 27-37
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pank's not dead, czyli pisarz XX-wieczny wobec kanonu Przemysław Czapliński s. 29-48
O realizmie antysocjalistycznym Przemysław Czapliński s. 31-48
Tekst drugi Przemysław Czapliński s. 34-40
Powieść źle skrojona : o kłopotach aksjologii z prozą Witkacego Przemysław Czapliński s. 39-63
Dyskurs kampu : rewindykacja Moe Meyer Agata Bartosz (tłum.) Przemysław Czapliński (tłum.) s. 50-69
Wznoszenie biografii : proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu Przemysław Czapliński s. 55-76
Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego Przemysław Czapliński s. 57-72
Stanisław Lem : spirala pesymizmu Przemysław Czapliński s. 59-75
Manifest literacki jako tekst literaturoznawcy Przemysław Czapliński s. 62-82
Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej Przemysław Czapliński s. 68-84
Wzorce ról Esther Newton Przemysław Czapliński (tłum.) s. 70-85
Powieść Stanisława Ignacego Witkiewicza wobec teorii czystej formy Przemysław Czapliński s. 75-105
Wilde, Nietzsche i sentymentalne związki z męskim ciałęm Eve Kosofsky Sedgwick Przemysław Czapliński (tłum.) Błażej Warkocki (tłum.) s. 86-102
Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka Przemysław Czapliński s. 86-92
Wątpliwe rozstanie z utopią Przemysław Czapliński s. 92-105
Resztki ponowoczesności Jan Sowa Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 104-108
Obecna, nieusprawiedliwiona Przemysław Czapliński s. 115-127
Dziedzictwo niezależności : krótka historia komunikacyjnego podziemia Przemysław Czapliński s. 129-152
Przypuszczenia na temat literatury światowej Franco Moretti Przemysław Czapliński (tłum.) s. 131-147
Więcej przypuszczeń Franco Moretti Przemysław Czapliński (tłum.) s. 148-158
Hermeneutyka podejrzana Hans-Georg Gadamer Przemysław Czapliński (tłum.) s. 172-181
Sekrety i narracyjne sekwencje Franz Kermode Przemysław Czapliński (tłum.) s. 174-192
Powieść jako paradygmat etyczny? Robert Scholes Przemysław Czapliński (tłum.) s. 186-194
Monolog przytaczany Dorrit Cohn Przemysław Czapliński (tłum.) s. 195-224
Jerzy Ziomek 7 VIII 1924 - 12 X 1990 Przemysław Czapliński s. 198-202
Zagłada i profanacje Przemysław Czapliński s. 199-213
Poza zasadą autonomii Przemysław Czapliński Dariusz Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 215-229
"Czytanie Herberta", pod red. Przemysława Czaplińskiego, Piotra Śliwińskiego i Ewy Wiegandt, Poznań 1995 : [recenzja] Andrzej Franaszek Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) Piotr Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 218-228
Literatura ustna Robert Kellog Przemysław Czapliński (tłum.) s. 241-253
"Mikrologi ze śmiercią : motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej", Przemysław Czapliński, Poznań 2001 : [recenzja] Wacław Forajter Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 249-254
"Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza wobec Teorii Czystej Formy", Przemysław Czapliński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 258
Ku poetyce literatury ustnej Dennis Tedlock Przemysław Czapliński (tłum.) s. 259-269
Styl narracyjny a gramatyka mowy niezależnej i zależnej Ann Banfield Przemysław Czapliński (tłum.) s. 265-312
Poezja i mowa Barbara Herrnstein Smith Przemysław Czapliński (tłum.) s. 271-276
Właściwości literatury ustnej Albert B. Lord Przemysław Czapliński (tłum.) s. 281-296