Znaleziono 71 artykułów

Lucylla Pszczołowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do opisu współczesnej wersyfikacji polskiej Lucylla Pszczołowska s. 23-38
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
"Przyczynek do opisu współczesnej wersyfikacji polskiej", Lucylla Pszczołowska, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 73
Jak się przekłada onomatopeje Lucylla Pszczołowska s. 87-98
"Rym", Lucylla Pszczołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 89
"Wirsze" z północnej Rusi XIV wieku Roman Jakobson Lucylla Pszczołowska (tłum.) s. 91-92
Czy Kochanowski był sylabotonistą? Lucylla Pszczołowska s. 99-111
Wiersz i styl w przekładzie : na materiale pierwszego pełnego przekładu "Dziadów" na język ukraiński Lucylla Pszczołowska s. 101-110
"Harmonia i >>kusy śpiew<<. Studia z teorii i historii poezji", Lucylla Pszczołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 104
"Metryka słowiańska", red. Z. Konopczyńska, L. Pszczołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Z. Konopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Boje o rym", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 110
Początki wiersza nieregularnego w Polsce Lucylla Pszczołowska s. 113-129
Rym a konstanta akcentowa w wierszu polskim Lucylla Pszczołowska s. 121-131
"Wiersz a recytacja", Teresa Dobrzyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z. 3 Maria Kalinowska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 125
Wiersz przekładu a wiersz literatury narodowej : na materiale tłumaczeń z poezji rosyjskiej Lucylla Pszczołowska s. 133-152
O zjawiskach parajęzyka w utworze literackim Lucylla Pszczołowska s. 139-147
O wierszu "słowika ukraińskiego" Lucylla Pszczołowska s. 139-150
Z obserwacji nad strukturą brzmieniową poezji staropolskiej Lucylla Pszczołowska s. 141-158
Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu : Mickiewicz - Słowacki - Zaleski Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 143-156
Jamb w polskiej poezji : cechy i sposoby realizacji wzorca Lucylla Pszczołowska s. 147-170
Teoretycy w. XIX w walce z wierszem sylabicznym Lucylla Pszczołowska s. 149-163
Utwór wierszowany na warsztacie wydawcy Lucylla Pszczołowska s. 151-157
Słownik języka poezji Lucylla Pszczołowska s. 153-165
Boje o rym Lucylla Pszczołowska s. 161-177
Heksametr polski : właściwości rytmiczne i funkcje znakowe Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 165-173
Maria Renata Mayenowa Lucylla Pszczołowska s. 168-174
Maria Renata Mayenowa (1910-1988) Zofia Florczak Lucylla Pszczołowska s. 169-172
"Jak się przekłada onomatopeje", Lucylla Pszczołowska, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 170
Potęga metrum : o Puszkinowskim przekładzie "Czat" Lucylla Pszczołowska s. 171-177
"O szyku wyrazów w wierszu Kochanowskiego", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 178
W sprawie emendacji tekstu "Przygotowania" Lucylla Pszczołowska s. 181-183
Z zagadnień struktury językowej polskiego sylabowca Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 183-193
"Z obserwacji nad strukturą brzemieniową poezji staropolskiej", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Barbara Falęcka Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 191
Semantyka form wierszowych Lucylla Pszczołowska s. 191-203
Znaczenie i wartość form wierszowych w kontekście literackim epoki : (poezja polskiego baroku) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 195-210
"Instrumentacja dźwiękowa tekstu literackiego", Lucylla Pszczołowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Początki wiersza nieregularnego", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Semantyka form wierszowych", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu. Mickiewicz-Słowacki-Zaleski", Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 210
Słowiańska metryka porównawcza : słownik rytmiczny Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska Kvĕta Sgallová Atanas Sławow Miroslav Červenka s. 213-233
O szyku wyrazów w wierszu Kochanowskiego Lucylla Pszczołowska s. 225-237
Maria Dłuska (24 marca 1900 - 31 marca 1992) Lucylla Pszczołowska s. 247-253
Tone Pretnar (9 sierpnia 1945 - 16 listopada 1992) Lucylla Pszczołowska s. 248-249
Miejsce nauki o wierszu w językoznawstwie Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 250-252
Miroslav Červenka (5 listopada 1932 - 19 listopada 2005) Lucylla Pszczołowska s. 255-259
Wiersz a recytacja Teresa Dobrzyńska Lucylla Pszczołowska s. 261-284
Jerzy Woronczak (9 listopada 1923 - 6 marca 2003) Lucylla Pszczołowska s. 267-271
"Semantyka form wierszowych", Lucylla Pszczołowska, [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Słownik rymów Juliusza Słowackiego", Marian Jeżowski, Lublin 1975 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Marian Jeżowski (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Heksametr polski. Właściwości rytmiczne i funkcje znakowe", Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Maria Kalinowska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 307
"Очерки по стилистике русского языка", A. H. Гвоздев, Москва 1952, Изд. Акад. Педаг. Наук РСФСР, c. 326 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska A. H. Гвоздев (aut. dzieła rec.) s. 311-317
"Słownik rymów Adama Mickiewicza", Janina Budkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. XXIV, 228 errata na wklejce : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Janina Budkowska (aut. dzieła rec.) s. 311-321
"Wiersz przekładu a wiersz literatury narodowej. Na materiale tłumaczeń z poezji rosyjskiej", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 314
Konferencja Metryki Słowiańskiej i Ogólnej (Warszawa, 24-29 sierpnia 1964) Lucylla Pszczołowska Anna Wierzbicka s. 320-326
Sprawozdanie z Konferencji Poetyki 21-28 IX 1961 Lucylla Pszczołowska Anna Wierzbicka s. 325-330
Trzy popularne książki o wierszu Lucylla Pszczołowska Josef Hrabák (aut. dzieła rec.) А. М. Кондратов (aut. dzieła rec.) s. 327-337
"Wiersz nieregularny", Lucylla Pszczołowska, Wrocław 1988 : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 336
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
"Introduction to Polish Versification", Mieczysław Giergielewicz, Philadelphia 1970, University of Pennsylvania Press, ss. X, 210 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 362-365
Międzynarodowa konferencja poświęcona słowiańskiej metryce porównawczej (Warszawa, 26-28 maja 1971) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 383-384
"Teoretycy w. XIX w walce z wierszem sylabicznym", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 386
Zdzisława Kopczyńska (11 stycznia 1919 - 14 października 1982) Maria Renata Mayenowa Lucylla Pszczołowska s. 407-410
Międzynarodowa konferencja poświęcona słówiańskiej metryce porównawczej (Warszawa, 21-24 maja 1969) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 426-428
Wiersz - styl - dialog : wokół dwóch redakcji "Warszawianki" Lucylla Pszczołowska s. 439-464
O dwóch typach ośmiozgłoskowca Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 459-462
Biernat z Lublina - poeta stroficzny Lucylla Pszczołowska s. 477-479
Z zagadnień składni w utworze wierszowanym Lucylla Pszczołowska s. 479-490
O wierszu dramatu Mickiewiczowskiego Lucylla Pszczołowska s. 517-574
Międzynarodowa Konferencja Poetyki, 18-27 sierpnia 1960 Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 525-532
"Ludzie Oświecenia o języku i stylu", t. 1-3, opracowały Zofia Florczak i Lucylla Pszczołowska, pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 544-549
"Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII", opracował Witold Taszycki, wykaz osób zestawiła Kazimiera Warczewska, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 146, s. LXXXIX, 1 nlb., 393, 1 nlb.; "Walka o język w literaturze staropolskiej", Maria Renata Mayenowa, zestawienie bibliograficzne wykonały Barbara Otwinowska, Lucylla Pszczołowska, Jadwiga Puzynina, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 78, odbitka z tomu: "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia" : [recenzja] Tadeusz Witczak Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Kazimiera Warczewska (aut. dzieła rec.) s. 615-637