Znaleziono 32 artykuły

Roman Loth

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne Roman Loth s. 1-5
W rocznicę [Pamięci Kazimierza Wyki] Roman Loth s. 3
Lechoń, Mochnacki, historia Roman Loth s. 25-36
Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej między Instytutem Badań Literackich PAN i Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Siedlcach Roman Loth s. 26-27
Nienapisany pamiętnik: wątek wspomnieniowy w "Dzienniku" Jana Lechonia Roman Loth s. 31-42
Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne Roman Loth s. 34-36
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Cieślikowska Roman Loth Jan Zaremba s. 61-66
Polonistyka w Niemieckiej Republice Demokratycznej Heinrich Olschowsky Roman Loth (tłum.) s. 69-72
Pracownia Historii Literatury Okresu Młodej Polski Roman Loth s. 93-98
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Roman Loth s. 102-106
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Hanna Kirchner Ksenia Kostenicz Roman Loth Zofia Makowiecka Barbara Otwinowska Maria Podraza-Kwiatkowska Wanda Roszkowska Samuel Sandler Marian Stępień s. 133-145
Jan Lechoń do Stefana Żeromskiego : korespondencja ze zbiorów Moniki Żeromskiej Roman Loth s. 141-154
"Z listów Jana Lechonia do Anny Jackowskiej", Oprac. R. Loth, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Roman Loth s. 143
Brzydka recenzja : w sprawie oceny monografii biobibliograficznej Boya przez Janusza Stradeckiego Jadwiga Czachowska Roman Loth s. 153-163
Jan Józef Roman Loth s. 155-159
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Roman Loth s. 156-159
Jan Józef Lipski (25 V 1926 -10 IX 1991) Roman Loth s. 167-170
Konrad Górski 22 IV 1885 - 7 IV 1990 Roman Loth s. 175-184
"Jan Kasprowicz", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Roman Loth Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław 1974 : [recenzja] Roman Loth Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 199
"Jan Kasprowicz u Słowian zachodnich", Jerzy Śliziński [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Roman Loth Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Motywy indyjskie w liryce Kasprowicza. Geneza i usytuowanie", Jan Tuczyński, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Roman Loth Jan Tuczyński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław 1977 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 228
"Listy", Henryk Sienkiewicz, oprac. Maria Bokszczanin, Warszawa 1977-2009 : [recenzja] Roman Loth Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891", Jan Józef Lipski, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 22, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 360, 4 nlb. : [recenzja] Roman Loth Jan Józef Lipski (aut. dzieła rec.) s. 334-341
Janusz Stradecki (21 maja 1920 - 20 marca 1988) Roman Loth s. 381-389
"List Jana Kasprowicza do Tadeusza Łańcuckiego", Roman Loth, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 397
"Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 399-408
Jerzy Kądziela (2 czerwca 1927 - 30 sierpnia 1984) Roman Loth s. 415-424
Listy Jana Kasprowicza do Kazimierza Twardowskiego Roman Loth s. 519-547