Znaleziono 24 artykuły

Wanda Roszkowska-Sykałowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piećsetlecie urodzin autora "Orlanda szalonego" Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 11-14
Sprawozdania z podróży naukowych Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 29-31
"Synteza dziejów dramatu i teatru staropolskiego", t. II : (zebranie zespołu autorskiego) Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 68-73
Sprawozdania z podróży naukowych Wanda Roszkowska-Sykałowa Czesław Zgorzelski s. 83-86
"Opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego", Teresa Nowacka, Wrocław 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Teresa Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 139
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1988 do 30 czerwca 1989 r Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 148-160
Międzynarodowe Sympozjum ku czci Luigi Ariosta : Rzym, 27 IX - 5 X 1974 Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 153-156
"Józef Zawadzki- księgarz, drukarz wydawca", Radosław Cybulski, Wrocław 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Radosław Cybulski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Gosławice Jana Chryzostoma Paska", Jerzy Wiśniewski, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Jerzy Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Rzymskie itineraria Cypriana Norwida", Bronisław Biliński, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 174
"Opowiadania o tematyce współczesnej J. I. Kraszewskiego z lat czterdziestych i pięćdziesiatych XIX wieku", Teresa Nowacka, Kraków 1971 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Teresa Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Literatura polska<< Gabriela Korbuta", Barbara Sordylowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Hitorycznoliterackie", z. 22 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Barbara Sordylowa (aut. dzieła rec.) s. 180
"O poglądach estetyczno-krytycznych Ludwika Sztyrmera w świetle >>Listów z Polesia<<", Zdzisław Mrożek [w:] " Szkice z historii i teorii literatury", Poznań-Bydgoszcz 1971 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Zdzisław Mrożek (aut. dzieła rec.) s. 182
"Badania nad literaturą romantyzmu w 25-leciu. Perspektywy dalszych badań", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 184
">>Athenaeum<< Józefa Ignacego Kraszewskiego. 1841-1851. Zarys dziejów i bibliografia zawartości", Wanda Roszkowska-Sykałowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Wanda Roszkowska-Sykałowa (aut. dzieła rec.) s. 196
"Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 9, Romantyzm", Warszawa 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 218
"Pamiętniki", Józef Ignacy Kraszewski, Wrocław 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 222
"W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności", Stanisław Czarnecki, Janusz Wiltowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Stanisław Czarnecki (aut. dzieła rec.) Janusz Wiltowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782", Teodor Ostrowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Teodor Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Kasprowicz i Przybyszewski", Artur Hutnikiewicz, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 381
"O języku i stylu >>Marchołta<<", Jan Kaczyński, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 385
"List Jana Kasprowicza do Tadeusza Łańcuckiego", Roman Loth, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 397
"Refleksje nad >>Dziennikiem<< Marii Kasprowiczowej", Aleksander Rogalski, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Aleksander Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 415
"Jan Kasprowicz: Od morza jesteśmy, od morza! Hymn korporacji >>Baltja<<", Michał Żerebny, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Michał Żerebny (aut. dzieła rec.) s. 435