Znaleziono 8 artykułów

Józef Ignacy Kraszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Michał Synoradzki do Józefa Ignacego Kraszewskiego Barbara Konarska-Pabiniak Józef Ignacy Kraszewski Michał Synoradzki s. 103-111
"Listy do rodziny : 1863-1886 : część II : na emigracji", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Burkot, indeks osób wykonała Beata Nawrot, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Janusz Kostecki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) Beata Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Listy do rodziny 1820-1863, cz. 1", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Wincenty Danek, Kraków 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Pamiętniki", Józef Ignacy Kraszewski, Wrocław 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Chata za wsią", Stanisław Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Turowski, Lwów 1934 : [recenzja] Adam Bar Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Turowski (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Listy do Władysława Chodźkiewicza", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Burkot, Kraków 1999 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 266
"Listy do rodziny. 1820-1863. Cz.1: W kraju", Józef Ignacy Kraszewski, Oprac. W.Danek, Kraków 1982 : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 393
"Nigdzie niedrukowane poezje i urywki prozą. Z teki pośmiertnej...", Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 444-445