Znaleziono 12 artykułów

Janusz Kostecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cenzorzy w Warszawie w latach 1870-1905 Janusz Kostecki s. 10-19
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
„Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce”, red. Janusz Kostecki, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Trafiłowski Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 91-93
Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowy XIX wieku Janusz Kostecki s. 99-138
"Listy do rodziny : 1863-1886 : część II : na emigracji", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Burkot, indeks osób wykonała Beata Nawrot, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Janusz Kostecki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) Beata Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Powrót książek >>zakazanych<< do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia)", Marta Nadolna-Tłuczykont, Katowice 2013 : [recenzja] Janusz Kostecki Grzegorz Nieć Marta Nadolna-Tłuczykont (aut. dzieła rec.) s. 183-189
"Wybrane problemy czytelnictwa chłopów w drugiej połowie XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich", Janusz Kostecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 190
"Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowy XIX w.", Janusz Kostecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Czytelnictwo czasopism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w.", Janusz Kostecki, Zofia Byczkowska,"Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Zofia Byczkowska (aut. dzieła rec.) Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Ideowe i artystyczne wybory „Robotnika” w latach 1918-1939", Oskar S. Czarnik, red. nauk. Janusz Kostecki, indeks oprac. Małgorzata Rowicka, Warszawa 1996 : [recenzja] Irena Fedorowicz Oskar S. Czarnik (aut. dzieła rec.) Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) Małgorzata Rowicka (aut. dzieła rec.) s. 219-224
O carskiej cenzurze statystycznie Kamila Budrowska Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 610-613
"Schriftenreihe für Geschichte der Naturwissenschaften Technik und Medizin" r. 1970-1971 Janusz Kostecki s. 783-786