Znaleziono 8 artykułów

Edward Fiała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Transgresje racji moralnych w "Pornografii" Gombrowicza Edward Fiała s. 35-56
Gombrowicz i wolność Edward Fiała s. 37-52
Wokół zła ontycznego w prozie Gombrowicza Edward Fiała s. 41-58
O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury : Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma Edward Fiała s. 75-96
Od libido do idola : wokół "Rewizji psychoanalizy" Ericha Fromma Edward Fiała s. 115-129
"Homo transcendens w świecie Gombrowicza", Edward Fiała, Lublin 2002; "„Kłamstwo nieprzerwane nas drąży” : cztery szkice o Gombrowiczu", Józef Olejniczak, Katowice 2003; "Gombrowicz wieczny debiutant", Janusz Margański, indeks osób Anita Kasperek, Kraków 2001 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Edward Fiała (aut. dzieła rec.) Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) Janusz Margański (aut. dzieła rec.) Józef Olejniczak (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Czarny nurt : Gombrowicz, świat, literatura", Michał Paweł Markowski, indeks nazwisk: Wojciech Adamski, Kraków 2005 : [recenzja] Edward Fiała Wojciech Adamski (aut. dzieła rec.) Michał Paweł Markowski (aut. dzieła rec.) s. 238-248