Znaleziono 17 artykułów

Janusz Margański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józio w piekle literatury Janusz Margański s. 7-21
Flirt z Dianą : paryski epizod Gombrowicza Janusz Margański s. 21-26
Gombrowicz i muzyczność Janusz Margański s. 58-65
    Zacytuj
  • Udostępnij
Co robić z cytatami u Gombrowicza? Janusz Margański s. 85-109
Filozof Gombrowicz Janusz Margański s. 106-118
Dialektyka "Czarnego nurtu" Janusz Margański s. 110-119
    Zacytuj
  • Udostępnij
Między powiastką a filozofią : o "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza Janusz Margański s. 125-139
Diderot : paradoks i mimesis Philippe Lacoue-Labarthe Janusz Margański (tłum.) s. 183-198
"Homo transcendens w świecie Gombrowicza", Edward Fiała, Lublin 2002; "„Kłamstwo nieprzerwane nas drąży” : cztery szkice o Gombrowiczu", Józef Olejniczak, Katowice 2003; "Gombrowicz wieczny debiutant", Janusz Margański, indeks osób Anita Kasperek, Kraków 2001 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Edward Fiała (aut. dzieła rec.) Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) Janusz Margański (aut. dzieła rec.) Józef Olejniczak (aut. dzieła rec.) s. 203-208
Historiograficzna metapowieść : parodia i intertekstualność historii Linda Hutcheon Janusz Margański (tłum.) s. 216-229
"Przed wybuchem wstrząsnąć : o twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym", Ewa Graczyk, Gdańsk 2004; "Geografia pragnień : opowieść o Gombrowiczu", Janusz Margański, Kraków 2005; "Słabość i bunt : o twórczości Franza Kafki w świetle Gombrowiczowskiej koncepcji „niedojrzałości”", Małgorzata Klentak-Zabłocka, Toruń 2005; "Argentyńskie przygody Gombrowicza", Klementyna Suchanow, Kraków 2005 : [recenzja] Marian Bielecki Ewa Graczyk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Klentak-Zabłocka (aut. dzieła rec.) Janusz Margański (aut. dzieła rec.) Klementyna Suchanow (aut. dzieła rec.) s. 225-237
"Między konstrukcją a destrukcją : szkice z teorii i historii literatury", Erazm Kuźma, Szczecin 1994 : [recenzja] Janusz Margański Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 229-237
"Między stylami", Stanisław Balbus, Kraków 1993 : [recenzja] Janusz Margański Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 248-256
"Intertextuality and Renaissance Texts", R. J. Schoeck, Bamberg 1984; "Métathéâtre et intertexte : aspects du théâtre dans le théâtre", Manfred Schmelling, Paris 1982 : [recenzja] Janusz Margański Manfred Schmelling (aut. dzieła rec.) R. J. Schoeck (aut. dzieła rec.) s. 316-326
"Autor i jego sobowtór", Ryszard Kazimierz Przybylski, indeks nazwisk opracowała Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Janusz Margański Ryszard Kazimierz Przybylski (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 369-374
Obraz, czas, ruch : kino według Gilles'a Deleuze'a Marta Ples Giles Deluze (aut. dzieła rec.) Janusz Margański (aut. dzieła rec.) s. 373-376
"A Theory of Parody : the Teaching of Twentieth-Century Art Forms", Linda Hutcheon, New York and London 1985 : [recenzja] Janusz Margański Linda Hutcheon (aut. dzieła rec.) s. 407-413