Znaleziono 16 artykułów

Tomasz Mizerkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mitologizacje : o związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku Tomasz Mizerkiewicz s. 83-104
Czarny humor i sprzeczne tradycje nowoczesnej literatury Tomasz Mizerkiewicz s. 103-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Co mówię?" : o korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym Tomasz Mizerkiewicz s. 143-150
"Użycia" tekstów w literaturoznawczej herezji : Joanny Salamon "Latarka Gombrowicza" Tomasz Mizerkiewicz s. 147-154
Obrządki żałoby, porządki słowa Tomasz Mizerkiewicz s. 161-166
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lista (nie)obeności : notatki o "Literaturze obecnej" Tomasza Mizerkiewicza Anna Figa Tomasz Mizerkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175-180
"Nić śmiesznego : studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku", Tomasz Mizerkiewicz, Poznań 2007 : [recenzja] Joanna Grądziel-Wójcik Tomasz Mizerkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Homo transcendens w świecie Gombrowicza", Edward Fiała, Lublin 2002; "„Kłamstwo nieprzerwane nas drąży” : cztery szkice o Gombrowiczu", Józef Olejniczak, Katowice 2003; "Gombrowicz wieczny debiutant", Janusz Margański, indeks osób Anita Kasperek, Kraków 2001 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Edward Fiała (aut. dzieła rec.) Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) Janusz Margański (aut. dzieła rec.) Józef Olejniczak (aut. dzieła rec.) s. 203-208
Poza zasadą przepisywania : o możliwości badania historii komizmu literackiego Tomasz Mizerkiewicz s. 205-214
"Twórczość literacka Kornela Filipowicza", Stanisław Rogala, Kielce 2005 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Stanisław Rogala (aut. dzieła rec.) s. 222-228
"Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice", Michał Głowiński, indeks nazwisk oprac. Włodzimierz Dulemba, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Włodzimierz Dulemba (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 228-233
Agoniczna historia literatury Tomasz Mizerkiewicz Marian Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 245-251
"Zdarza się raz na milion samobójczych snów" : o ostatnich powieściach Mariusza Sieniewicza Tomasz Mizerkiewicz s. 249-258
"Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku", Tomasz Mizerkiewicz, Poznań 2001 : [recenzja] Marzena Walińska Tomasz Mizerkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 263-271
"Głosy w nieznane noce" : krytyczna wartość niesamowitego w późnych pismach Stanisława Brzozowskiego Tomasz Mizerkiewicz s. 295-305
Dokąd zmierza literatura Anna Zatora Tomasz Mizerkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 445-447