Znaleziono 2 artykuły

Joanna Grądziel-Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania o wierszu Joanna Grądziel-Wójcik s. 127-133
"Nić śmiesznego : studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku", Tomasz Mizerkiewicz, Poznań 2007 : [recenzja] Joanna Grądziel-Wójcik Tomasz Mizerkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-207