Znaleziono 5 artykułów

Zofia Smyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Alegoria między pochwałą a naganą : twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635)", Bogusław Pfeiffer, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław 1995 : [recenzja] Marzena Walińska Bogusław Pfeiffer (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"Wiersze w gazetach 1945-1949", Jacek Łukasiewicz, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław 1992 : [recenzja] Paweł Rodak Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Adam Mickiewicz : kreacja autolegendy", Eligiusz Szymanis, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Danuta Zawadzka Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) Eligiusz Szymanis (aut. dzieła rec.) s. 202-208
"Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego", Anna Nasiłowska, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Marcin Cieński Anna Nasiłowska (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 226-237
"Autor i jego sobowtór", Ryszard Kazimierz Przybylski, indeks nazwisk opracowała Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Janusz Margański Ryszard Kazimierz Przybylski (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 369-374