Znaleziono 34 artykuły

Erazm Kuźma

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o wartość i zasadność interpretacji literackiej Erazm Kuźma s. 3-18
Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka Erazm Kuźma s. 13-19
Sztuka w perspektywie operacyjnego konstruktywizmu Niklasa Luhmanna Erazm Kuźma s. 15-29
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
Metafory Janusza Sławińskiego Erazm Kuźma s. 27-36
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie Erazm Kuźma s. 51-52
Kategoria mitu w badaniach literackich Erazm Kuźma s. 55-73
Pytania o możliwości historii literatury Erazm Kuźma s. 63-71
Prawda i afirmacja czy "prawda" i argumentacja : o konwergencji filozofii i literatury Erazm Kuźma s. 67-78
"Kolor i słowo", Erazm Kuźma, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 69
Interpretacja jako wiedza radosna Erazm Kuźma s. 69-73
Kolor i słowo Erazm Kuźma s. 84-101
O sztuce rozmowy Erazm Kuźma s. 100-111
"O sztuce rozmowy", Erazm Kuźma, "Teksty", nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 102
Koncepcja języka poetyckiego w teoriach polskiego ekspresjonizmu : (Grupa "Zdroju") Erazm Kuźma s. 107-149
Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego : na przykładzie historii ekspresjonizmu Erazm Kuźma s. 123-141
Świat w oczach nowego filozofa Erazm Kuźma s. 129-134
"Koncepcja języka poetyckiego w teoriach polskiego ekspresjonizmu (Grupa >>Zdroju<<)", Erazm Kuźma, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1973) : [recenzja] Małgorzata Baranowska Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 136
Presupozycja w odbiorze i interpretacji dzieła literackiego Erazm Kuźma s. 137-146
"Ćma : o Stanisławie Przybyszewskiej", Ewa Graczyk, Warszawa 1994 : [recenzja] Erazm Kuźma Ewa Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 139-144
"Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce", Erazm Kuźma, Wrocław 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 144
Świadomość języka polskiego i niemieckiego ekspresjonizmu : próba porównania Erazm Kuźma s. 157-199
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie Erazm Kuźma s. 201-202
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie. Instytut Filologii Polskiej (1982-1983) Erazm Kuźma s. 205
"Współczesna liryka miłosna", Erazm Kuźma, "Miesięcznik Literacki" R. VII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 207
"Fabuła w prozie autotematycznej. (Na przykładzie prozy Jerzego Andrzejewskiego)", Erazm Kuźma [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 227
"Między konstrukcją a destrukcją : szkice z teorii i historii literatury", Erazm Kuźma, Szczecin 1994 : [recenzja] Janusz Margański Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 229-237
"Świadomość językowa polskiego i niemieckiego ekspresjonizmu. Próba porównania", Erazm Kuźma, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 237
"Świadomość literatury : rozprawy i szkice", Henryk Markiewicz, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1985 : [recenzja] Erazm Kuźma Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 334-340
"Kategoria mitu w badaniach literackich", Erazm Kuźma, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 346
"Interpretation : an Essay in the Philosophy of Literary Criticism", Peter D. Juhl, Princeton 1980 : [recenzja] Erazm Kuźma Peter D. Juhl (aut. dzieła rec.) s. 364-369
"Palimpsestes la littérature au second degré", Gérard Genette, Paris 1982 : [recenzja] Erazm Kuźma Gérard Genette (aut. dzieła rec.) s. 392-399
"Mythical Intentions in Modern Literature", Eric Gould, Princeton, New Jersey 1981 : [recenzja] Erazm Kuźma Eric Gould (aut. dzieła rec.) s. 398-404
"Wymiary dzieła literackiego", Henryk Markiewicz, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Erazm Kuźma Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 435-444