Znaleziono 12 artykułów

Władysław Hendzel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
"Z badań nad życiem i twórczością Józefa Jedlicza", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 146
">>Odbudowane miasto<< Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 155
"Regionalizm w twórczości Józefa Jedlicza. (Nowele, fragment dramatu >>Złe roki<<)", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XII, Opole 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 173
"Wokół >>Nowenny<< Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 173
"Pod urokiem >>karju słońca<<. Motywy włoskie w twórczości Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole"S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Zagadnienie parodii w twórczości Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 231
"Teatralia na łamach >>Chimery<<", Władysław Hendzel, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 234
"Jan Lemański w kręgu >>Chimery<<", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 239
"Jan Lemański w opinii krytyki młodopolskiej (>>Bajki<<, >>Proza ironiczna<<, >>Nowenna<<, >>Ofiara królewny<<)", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 260
"Samotnik i milczek. W kręgu biografii Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXI, Opole 1982 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 260
"Raciborscy pisarze ludowi", Władysław Hendzel, Opole 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 303