Znaleziono 28 artykułów

Marek Zaleski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wrzesień 1939 - zagubiona szansa Marek Zaleski s. 1-21
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Od "grzechu anielstwa" do "uważności" czyli poezja jako instalowanie się w świecie Marek Zaleski s. 24-36
Miłosz, poeta powtórzenia Marek Zaleski s. 27-38
Niczym mydło w grze w scrabble Marek Zaleski s. 33-47
Zamiast Marek Zaleski s. 34-59
    Zacytuj
  • Udostępnij
XXII Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Zaleski s. 43-49
Białoszewski idylliczny Marek Zaleski s. 55-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego" : sprawozdanie z sesji naukowej Hanna Sawicka Marek Zaleski s. 57-63
O "grzechu anielstwa", czyli historia pewnego nieporozumienia Marek Zaleski s. 77-92
Miłosz : piosenki niewinności i doświadczenia Marek Zaleski s. 81-95
Książka z ruin Marek Zaleski s. 102-106
Literatura polska i sprawa (też) polska Lidia Burska Marek Zaleski (tłum.) s. 112-114
Awangarda w kulturze literackiej międzywojnia Marek Zaleski s. 116-131
Kłopoty z monografią Marek Zaleski s. 117-126
Uniwersum kultury literackiej Marek Zaleski Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 118-122
The Voices from the House of the Dead Marek Zaleski Zofia Lesińska (tłum.) s. 123-131
Nad twórczością Czesława Miłosza : Warszawa, 15-16 grudnia 1980 Marek Zaleski s. 135-146
O poezji "traktatowej" Marek Zaleski s. 167-190
Masochista na Cyterze Marek Zaleski s. 184-203
    Zacytuj
  • Udostępnij
Coś ty uczynił ludziom, Czesławie Miłoszu? Marek Zaleski s. 207-216
Przekład w dziele poety Marek Zaleski Magda Heydel (aut. dzieła rec.) s. 241-246
"Przygoda drugiej awangardy", Marek Zaleski, Wrocław 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 275
"Pisane dla przyszłości", Marek Zaleski, "Twórczość" nr 2 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 285
"O bezsilności języków krytycznego opisu", Marek Zaleski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Awangarda w kulturze literackiej międzywojnia", Marek Zaleski, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 329
"O kłopotach, jakie biorą się z nadmiaru czytelników", Marek Zaleski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 332
"Przygoda drugiej awangardy", Marek Zaleski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Alina Brodzka Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 384-386