Znaleziono 32 artykuły

Alina Brodzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rok 1905 w twórczości Marii Konopnickiej Alina Brodzka s. 1-53
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża Alina Brodzka s. 12-13
Pracownia Literatury Międzywojennej Alina Brodzka s. 22-26
Uwagi o nowelach Konopnickiej Alina Brodzka s. 59-62
"Proza artystyczna a prasa codzienna 1918-1926", Oskar Stanisław Czarnik, Wrocław 1982 : [recenzja] Alina Brodzka Oskar Stanisław Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 94-96
Badania nad dwudziestowieczną kulturą literacką w Polsce Alina Brodzka Stefan Żółkiewski s. 103-113
"Literatura polska 1918-1975", red. Alina Brodzka [et al.], Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 133-136
Pamięci Stefana Żółkiewskiego Alina Brodzka Jan Kordys s. 153-157
"Sporne postaci polskiej literatury współczesnej", pod red. Aliny Brodzkiej, Warszawa 1994 : [recenzja] Grzegorz Wołowiec Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) s. 163-172
"Historia przeszłości czy dziejowości? (O sposobach widzenia historii w literaturze polskiej ostatniego półwiecza. Prekursorstwo Berenta)", Alina Brodzka [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) s. 174
"Stendhal et les problèmes du roman", Georges Blin, Paris 1954, Librairie José Corti, s. 339 : [recenzja] Alina Brodzka Georges Blin (aut. dzieła rec.) s. 194-209
"Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji: ekspresjoniści „Zdroju” i Witkacy", Kamila Rudzińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 144 : [recenzja] Alina Brodzka Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 239-244
Czasopisma radzieckie : wrzesień-październik 1949 Alina Brodzka s. 267-274
"Nadrzymski wśród współczesnych", Zbigniew Żabicki, red. nauk. Samuel Sandler, Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Historycznoliterackie, pod red. Jan Kotta, t. 28, s. 186, 2 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 285-291
"The Modern Polish Short Story", Olga Scherer-Virski, 's Gravenhage 1955, Mounton & Co., Slavistic Printings and Reprintings, V, edited by Cornelis H. van Schooneveld, Leiden University, s. X, 266 + 5 ilustracji : [recenzja] Alina Brodzka Olga Scherer-Virski (aut. dzieła rec.) s. 290-297
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 320-329
"Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże", praca zbiorowa pod redakcją Aliny Brodzkiej i Marii Żmigrodzkiej, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 31, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 306, 2 nlb. : [recenzja] Eugeniusz Kloc Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Maria Żmogrodzka (aut. dzieła rec.) s. 329-335
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 ; [recenzja] Marian Płachecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 329-337
"Autor-rodak : pisarze polscy wobec Conrada", Stefan Zabierowski, Katowice 1988 : [recenzja] Alina Brodzka Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Салтыков – Щедрин", Биография I, C. A. Макашин, Москва 1949, Государственное издательство художественной литературы, s. 510, 2 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka С. А. Макашин (aut. dzieła rec.) s. 334-338
"„Ja, Ferdydurke” : Gombrowicza świat interakcji", Zdzisław Łapiński, Lublin 1985 : [recenzja] Alina Brodzka Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Teksty kultury : studia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1988 : [recenzja] Alina Brodzka Jan Kordys Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 353-358
O pojęciu realizmu w powieści XIX i XX wieku Alina Brodzka s. 357-383
"Piekło Conrada", Michał Komar, Warszawa 1978 : [recenzja] Alina Brodzka Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Przygoda drugiej awangardy", Marek Zaleski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Alina Brodzka Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"O kryteriach realizmu w badaniach literackich", Alina Brodzka, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 19, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 268,4 nlb. : [recenzja] Ignacy Trostaniecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 412-418
Realizm otwarty : poszukiwanie i wybór Alina Brodzka s. 469-499
"O nowelach Marii Konopnickiej", Alina Brodzka, indeksy zestawiła Irena Orlewoczowa, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 402, 2 nlb. + 1 k. erraty : [recenzja] Mirosława Puchalska Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 505-515
Konopnicka w kraju i z zagranicy Alina Brodzka s. 561-568
"Z problemów literatury polskiej XX wieku", księga zbiorowa, komitet redakcyjny: Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz, t. 1: "Młoda Polska", redaktorzy: Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 2: "Literatura międzywojenna", redakorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 3: "Literatura Polski Ludowej", redaktorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Krystyna Najderowa, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instyutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 548, 4 nlb.; 494, 2 nlb.; 442, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Najderowa (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Henryk Wolpe (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 586-595
"Sztuka pisarska Żeromskiego", Stanisław Adamczewski, Kraków 1949, Biblioteka Naukowa, nr 9, M. Kot, s. 447, 1 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 597-603
"Zagadnienia stylu. Szkice o kulturze współczesnej", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 256, 4 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 688-697