Znaleziono 19 artykułów

Mirosława Puchalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyka a Młoda Polska [Pamięci Kazimierza Wyki] Mirosława Puchalska s. 5-12
Sesja naukowa poświęcona twórczości Marii Konopnickiej Mirosława Puchalska s. 58-61
"Chimera" jako zwierzę pociągowe modernizmu polskiego Mirosława Puchalska s. 89-112
Irena Wyczańska (1 VIII 1925 - 14 IX 1981) Mirosława Puchalska s. 149-153
Niepochwytny Treugutt Mirosława Puchalska s. 155-159
Dans le cercle de la "Chimera" Mirosława Puchalska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 168-171
">>Chimera<< jako zwierzę pociągowe modernizmu polskiego", Mirosława Puchalska, "Teksty" nr 5 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) s. 174
Odgłosy : (wybrane fragmenty polskich tekstów o Fryderyku Nietzschem) s. 187-213
Jerzy Kądziela Mirosława Puchalska s. 197-205
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"Miscellanea literackie 1864-1910", pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1957, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Tadeusza Mikulskiego i Stanisława Pigonia, tom 2, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 486, 2 nlb. + 14 ilustracji : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 251-263
Żeromski w świetle badań literackich 1945-1950 Mirosława Puchalska s. 304-324
"Żeromski i naturalizm", Artur Hutnikiewicz, redaktor Naukowy Halina Turska, Toruń 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 6, zeszyt 1, s. 207, 1 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) s. 306-318
"„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego", Henryk Markiewicz, Kraków 1953, Wydawnictwo Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 293, 3 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 341-345
"O nowelach Marii Konopnickiej", Alina Brodzka, indeksy zestawiła Irena Orlewoczowa, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 402, 2 nlb. + 1 k. erraty : [recenzja] Mirosława Puchalska Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 505-515
"Władysław Orkan", Mirosława Puchalska, Warszawa 1957, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 211, 5 nlb. + 13 tablic : [recenzja] Danuta Brzozowska Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) s. 580-585
"Oblicza dnia. 1936", wstęp i analogię opracowała Mirosława Puchalska, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Jerzy Kądziela, Wrocław 1953; "Sygnały. 1933-1939", opracowała Jadwiga Czachowska, Wrocław 1952; "Poprostu - Karta. 1835-1936", wstęp i analogie opracowała Barbara Winkiel, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Janusz Stradecki, Wrocław 1953 : [recenzja] Samuel Sandler Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 609-616
"Dzienniki", t. 1, 1882-1886, Stefan Żeromski, tekst edycji opracowali Wacław Borowy i Stanisław Adamczewski, przedmowa Andrzeja Wasilewskiego, przypisy Jerzego Kądzieli, Warszawa 1953, «Czytelnik», z prac Instytutu Badań Literackich, Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku, pod kierownictwem Ewy Korzeniewskiej, s. 562, 2 nlb., 34 ilustracje : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 644-654
"Literatura na przełomie", Ryszard Matuszewski, Warszawa 1951, «Czytelnik», s. 317, 3 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 1149-1152