Znaleziono 4 artykuły

Stefan Żeromski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pisma zebrane", seria szósta: "Listy", t. 34-36, Stefan Żeromski, pod red. Zbigniewa Golińskiego, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Warszawa 2001-2003; "Korespondencja 1890-1925", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 2002 : [recenzja] Stanisław Fita Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 236-249
"Elegje i inne pisma literackie i społeczne", Stefan Żeromski, Warszawa-Kraków 1928 ; "Stefan Żeromski, dom, dzieciństwo i młodość", Stanisław Piołun-Noyszewski, Warszawa-Kraków 1928 : [recenzja] Józef Birkenmajer Stanisław Piołun-Noyszewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Wierna rzeka : klechda domowa", Stefan Żeromski, opracował Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Władysław Słodkowski Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 386-394
"Dzienniki", t. 1, 1882-1886, Stefan Żeromski, tekst edycji opracowali Wacław Borowy i Stanisław Adamczewski, przedmowa Andrzeja Wasilewskiego, przypisy Jerzego Kądzieli, Warszawa 1953, «Czytelnik», z prac Instytutu Badań Literackich, Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku, pod kierownictwem Ewy Korzeniewskiej, s. 562, 2 nlb., 34 ilustracje : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 644-654