Znaleziono 5 artykułów

Władysław Stanisław Reymont

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ziemia obiecana : powieść", t. I-II, Władysław Stanisław Reymont, oprac. Magdalena Popiel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996 : [recenzja] Barbara Koc Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Miłość i katastrofa. Listy do Wandy Szczukowej", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 208
"Listy do rodziny", Oprac. T. Jodełka-Burzecki i B. Kocówna, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 228
"Pisma zebrane", seria szósta: "Listy", t. 34-36, Stefan Żeromski, pod red. Zbigniewa Golińskiego, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Warszawa 2001-2003; "Korespondencja 1890-1925", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 2002 : [recenzja] Stanisław Fita Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 236-249
Śmierć Boryny ["Chłopi" : fragment] Władysław Stanisław Reymont s. 310