Znaleziono 6 artykułów

Zdzisław Jerzy Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Roman Dmowski pisze o Żeromskich Zdzisław Jerzy Adamczyk s. 143-156
Stefan Żeromski wobec jubileuszu Lwa Tołstoja Zdzisław Jerzy Adamczyk s. 185-189
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jeszcze raz o Prusie i Żeromskim : czego nie wydrukował Pigoń Zdzisław Jerzy Adamczyk s. 199-203
"Pisma zebrane", seria szósta: "Listy", t. 34-36, Stefan Żeromski, pod red. Zbigniewa Golińskiego, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Warszawa 2001-2003; "Korespondencja 1890-1925", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 2002 : [recenzja] Stanisław Fita Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 236-249
"Żeromski", Artur Hutnikiewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Zdzisław Jerzy Adamczyk Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-307
"Wierna rzeka : klechda domowa", Stefan Żeromski, opracował Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Władysław Słodkowski Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 386-394