Znaleziono 4 artykuły

Marta Nadolna-Tłuczykont

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Książki dla młodzieży [...] powinny przedstawiać [...] czuły mechanizm walki klasowej" : Szczecińskie Plenum Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, sierpień 1951 r. Marta Nadolna-Tłuczykont s. 123-133
„Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego”, red. Anna Mierzecka, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2017 : [recenzja] Marta Nadolna-Tłuczykont Anna Mierzecka (aut. dzieła rec.) Elżbieta Barbara Zybert (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Powrót książek >>zakazanych<< do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia)", Marta Nadolna-Tłuczykont, Katowice 2013 : [recenzja] Janusz Kostecki Grzegorz Nieć Marta Nadolna-Tłuczykont (aut. dzieła rec.) s. 183-189
[Uwagi recenzentów mojej książki] Marta Nadolna-Tłuczykont s. 190